Vi vill att alla elever någon gång under sin grundskoletid besöker eller kommer i kontakt med svenskt lantbruk.  Allt färre barn- och ungdomar har en naturlig anknytning till det svenska lantbruket idag. Att veta varifrån maten kommer eller exempelvis hur året på gården ser ut är ingen självklar allmänbildning idag – varken hos lärare eller elever.  

För mer information kontakta:
Jennie Dannegren
LRF Halland, LRF Västra Götaland, LRF Värmland, (LRF Väst) jennie.dannegren@lrf.se  eller 010-184 43 20