Inom LRF Jönköpings län har vi både medarbetare och en omsorgsgrupp som arbetar med att hjälpa våra medlemmar i de situationer när det är lite tufft, vi arbetar också aktivt med krisberedskap.

Till sidomenyn

Omsorgsgruppen

Tillsammans med Arla, HK Scan, Växa, Anno advokater och regionens företagsjour har LRF Jönköping en omsorgsgrupp som arbetar förebyggande för att hjälpa lantbrukare och djur. 

Omsorgsgruppen består av ett nätverk människor med stora hjärtan, öron som är bra på att lyssna och en klar­synthet som kan vara till god hjälp när livet känns tufft.

Tveka inte att höra av dig till oss.

Sedan 2018 finns även Företagsjouren med som part i LRF Jönköpings läns omsorgsgrupp. Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess. 

Mer om omsorgsgruppen
Till sidomenyn

Trakasserier av bönder

Trakasserier av bönder och intrång på gårdar uppmärksammats allt oftare. Därför har LRF Jönköpings län och LRF Sydost intensifierat sitt samarbete med polisen i Syd och har bland annat haft gemensamma webbinarier om just intrång och hur man kan förbättra sitt eget skydd hemma och göra det svårare för tjuven. 

Till sidomenyn

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats i flera europeiska länder och nu även i Sverige. Vad händer nu? Vad kan vi och ska vi ha beredskap för att göra så att konsekvenserna mildras. Och vem gör vad? LRF Jönköpings län och LRF Sydost har både uppmärksammat och drivit frågan i flera år och länsstyrelserna tar det nu på mycket stort allvar. 

Mer information om LRFs arbete med svinpesten
Till sidomenyn

Kontakta Oss

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Omsorgsfrågor och krisberedskap Jkpg/Skåne/Sydost