LRF Mälardalens regionförbundsstämma äger rum onsdag 15 mars kl. 9.30 på Kompassen Konferens i Enköping.

Närmare 200 fullmäktige från regionens 97 lokalavdelningar, Södertälje Ortsförbund och LRF Ungdomen hälsas välkomna tillsammans med intresserade medlemmar och inbjudna gäster. I vanlig ordning ska styrelse väljas, motioner debatteras och förtjänsttecken delas ut. I pauserna och innan stämman börjar finns möjlighet att besöka utställare och träffa ledamöterna i regionförbundsstyrelsen.

Landsbygdsminister Peter Kullgren och LRFs riksförbundsordförande Palle Borgström gästar stämman.

LRF Mälardalens ordförande Per Pettersson avgår, som ny ordförande föreslås Tomas Olsson. Läs mer

Ytterligare en ledamot, Christina Birger, har avsagt sig omval. Valberedningen föreslår Roberth Kihlin och Martin Bäck att efterträda de avgående ledamöterna. Läs mer

 

Stämmohandlingar

Stämmohandlingarna finns här.

Tryckta exemplar finns på plats på stämman och kan också kan beställas via malardalen@lrf.se eller 010-184 45 12.

 

Hålltider

08.30 Registrering och kaffe
09.30 Stämman öppnas
          Inledningsanförande av LRF Mälardalens ordförande Per Pettersson
09.50 Stämmoförhandlingar
10.30 Anförande av landsbygdsminister Peter Kullgren
11.00 Stämmoförhandlingarna återupptas
12.00 Utdelning av förtjänsttecken
12.15 Lunch
13.30 Anförande av LRFs riksförbundsordförande Palle Borgström
14.00 Stämmoförhandlingarna återupptas
15.00 Kaffe
15.20 Stämmoförhandlingarna återupptas
16.40 Avtackning av avgående ordförande Per Pettersson
17.00 Beräknad avslutning

 

Inkomna motioner

1. Ersättning vid intrång
2. Ingen höjning av intrångsersättningarna på flera år
3. Markintrång och ersättning
4. Rättigheter och skyldigheter i allemansrätten
5. SMS-varning vid vargobservation
6. Ersättning vid skada på åkermark orsakad av tredje part
7. Negativa effekter av att ha naturreservat som granne
8. Nedvärdering av äganderätten
9. Önskan om mindre passivitet i skogsfrågan
10. LRF och skogsekonomi
11. Förvärvstillstånd
12. Blev livsmedelsstrategin till nytta för länet eller landet?
13. Jordbruksverkets utbetalningsplan
14. Beredskap i händelse av kris
15. Byggande på jordbruksmark
16. Blockering av byggande av solcells- och vindkraftsparker
på jordbruks- och skogsmark
17. Vikten av aktiva brukare i kontakt med myndigheter
18. Bättre juridikstöd för LRFs medlemmar
19. Låt LRF Ungdomen få mer utrymme i LRF Mälardalen

 

Anmälan

Anmälan för dig som inte är fullmäktig görs senast 8 mars till malardalen@lrf.se
Valda fullmäktige behöver inte anmäla sig.

 

Frågor

Kontakta Åsa Wärlinder, 010-184 45 45, asa.warlinder@lrf.se, om du har frågor.

 

Läs också:

Han föreslås bli ny ordförande för LRF Mälardalen

Martin och Roberth föreslås till regionstyrelsen