Omsorgsgruppens medlemmar

Arbetet utförs av engagerade och erfarna människor med förmåga att lyssna och agera. I många fall genom en lokal bondekollega som du som behövande lantbrukare har förtroende för. Sammansättningen gör att i stort sett hela branschen finns representerad vilket är en stor tillgång då nätverk och kontakter är avgörande för en snabb insats.

 

Resurser

Omsorgsgruppen kan bistå med hjälp till hjälp. Omsorgsgruppen har ett stort kontaktnät till ett antal erfarna och professionella personer inom olika yrkesområden. Bland annat rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. 

 

Professionellt samtalsstöd

Ibland kan det behövas professionellt samtalsstöd för att bearbeta allvarliga händelser eller livssituationer. Omsorgsgruppen kan hjälpa till med att hänvisa till professionella aktörer. Genom hemförsäkring eller andra försäkringar finns ofta möjlighet till samtalsstöd som kan vara bra att kolla upp.

 

Kontakt

Välkommen att kontakta gruppen om du själv behöver ha någon att prata med eller om du tror att någon annan behöver gruppens hjälp.

Utöver kontaktpersonerna nedan sker den nära omsorgen till den enskilde lantbrukaren i många fall genom stöd från lokalavdelningen. Kontakten med omsorgsgruppen kan ske i förtrolighet.

Eleonore Marcusson, ansvarig tjänsteman i Mälardalen
010-184 42 35, eleonore.marcusson@lrf.se, eller SMS till 076-145 45 35

Håkan Johansson, omsorgsansvarig och ledamot LRF Mälardalen
070-621 33 38, hakan.x.johansson@lrf.se