LRF Östergötlands regionstämma

LRF Östergötlands regionstämma 2023 äger rum tisdagen den 14 mars med registrering kl.13.00. Regionstyrelsen ska under stämman lägga fram sitt förslag till svar på remissen Framtidens folkrörelse. Läs mer här https://www.lrf.se/nyheter/remiss-framtidens-folkrorelse/

Plats: Mantorp Hästsportarena

Anmäl dig till stämman via denna länk

Har du frågor kontakta Anna Åman, 

anna.aman@lrf.se  010-184 41 68.