Inom LRF Skåne har vi både medarbetare, en Djuromsorgsgrupp och Bondekompisar som arbetar med att hjälpa våra medlemmar i de situationer när det är lite tufft. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad vi arbetar med inom omsorgsområdet och krisberedskap.

Till sidomenyn

Omsorgsfrågor i Skåne

LRF har värderingar och riktlinjer som ska garantera en hållbar livsmedelsproduktion. I produktionen är det människans ansvar att garantera en god omsorg om djur och vi har en moralisk skyldighet att behandla djuren ansvarsfullt och med respekt. Vi anser att det är ägaren och skötarna som är grunden för en god djurvälfärd. Inom hela LRF har vi ett arbete för omsorg, eftersom våra regioner ser olika ut och arbetar på lika olika sätt skiljer sig arbetet åt mellan regionerna. Även namnen på vem som gör vad och vilken funktion olika grupper har varierar- och tro mig ibland är det förvirrande även för oss tjänstemän.

Det som också gör omsorgsarbetet varierande är att behovet av stöd/ hjälp varierar.

Till sidomenyn

Bondekompisar

LRF har ett väl utbyggt arbete för att hjälpa och stötta medlemmar som av en eller annan anledning har det jobbigt. Allt vårt omsorgsarbete sker med hög integritet för den enskilde medlemmen.

LRF Skånes bondekompisar är vanliga personer som är proffsiga som kompisar, är duktiga på att så väl lyssna som att ställa frågor och det har bra kontaktnät. En bondekompis kan ge stöd när du, din kollega, någon i din familj, eller av anställda mår dåligt, behöver vägledning eller stöd i något som bekymrar dig.

Mer om Bondekompisar
Till sidomenyn

Djuromsorgsgrupp

LRF Skåne är sammankallande i vår Djuromsorgsgrupp, ett nätverk där representanter för olika näringsinriktningar, samt slakteri, mejeri och foderföretag medverkar likväl som rådgivningsorganisationer, veterinärer och länsstyrelsen.

Gruppens syfte är att ge gemensam bild av läget främst utifrån djurhållning, och även för att ska förutsättningar för att ha det nätverket som behövs när det inte är så bra som vi önskar. Gruppen träffas 2-3 gånger per år samt vid behov.

Till sidomenyn

Trakasserier av bönder

Trakasserier av bönder och intrång på gårdar uppmärksammats allt oftare. LRF hjälper dig med råd om vad du kan göra själv för att höja din egenförmåga för att skydda dig själv och din gård.

Läs mer
Till sidomenyn

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) har konstaterats i flera europeiska länder och nu även i Sverige. Vad händer nu? Vad kan vi och ska vi ha beredskap för att göra så att konsekvenserna mildras. Och vem gör vad? LRF har både uppmärksammat och drivit frågan i flera år och länsstyrelserna tar det nu på mycket stort allvar. 

Läs mer om LRFs arbete med ASF
Till sidomenyn

Kontakta Oss

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Omsorgsfrågor och krisberedskap Jkpg/Skåne/Sydost