Äganderättsfrågorna är ibland de viktigaste frågorna som vi driver inom LRF. Äganderätten har en stor betydelse för våra medlemmar. Vi ser att allt fler delar av samhället försöker kringgå äganderätten i olika frågor och LRF finns här för att hjälpa sina medlemmar.

Ägande- och brukanderättsfrågor i LRF Jönköpings län & LRF Sydost

Äganderättsfrågorna är ibland de viktigaste frågorna som vi driver inom LRF. Äganderätten har en stor betydelse för våra medlemmar. Vi ser att allt fler delar av samhället försöker kringgå äganderätten i olika frågor och LRF finns här för att hjälpa sina medlemmar.