Det svenska jord- och skogsbruket är ett levande läromedel och en fantastisk resurs. Vill du ta emot besök eller åka ut till en skola?

Barn- och ungdomsfrågor LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost

Sedan juni 2022 arbetar LRF:s personal i regionerna Skåne, Sydost, Jönköping gemensamt med barn- och ungdomsfrågorna inom den operativa enheten LRF Syd.

Detta jobbar vi med

Nätverksträffar: "Var med och sprid kunskap till barn och unga om vårt svenska jord- och skogsbruk"

Datum 2023

  • 1 mars: Tema Naturbruksgymnasier
  • 12 juni: Tema Inspirationstillfälle aktiviteter
  • 5 september: Tema LRF Ungdomen berättar om sin verksamhet
  • 14 november: Tema Bonden i skolan/ utbildningsmaterial

Notera gärna datumen och håll utkik efter inbjudan allt eftersom. Samtliga träffar är digitala och arrangeras kvällstid 19.00-20.30. Hör gärna av er till oss i förväg om du är intresserad av att medverka, så ser vi till att kontakta er. Maila ditt intresse till: rose-marie.winqvist@lrf.se 

Regional strategi kring gårdsbesök

I början av 2022 beslutade regionstyrelserna i Jönköpings län och Sydost om en regional policy kring gårdsbesök. Även i Skåne finns möjlighet för dig som är intresserad av att ta emot besök på din gård att ta kontakt med oss på regionkontoret för att få stöd och hjälp kring material, frågor kring arvodering med mera.

Vill du ta emot besök eller åka ut till en skola? Klicka här och få bra tips!

Träffar för gårdsvärdar som tar emot praktik

LRF Skåne har tidigare genomfört träffar för företagare som tar emot elever/studenter som är ute på praktik. Vi vill gärna samla på oss mer kunskap om hur detta ser ut i våra regioner, här ser vi möjligheter att kunna anordna träffar för gårdsvärdar, med inspiration och information, på fler platser. Kan detta vara av intresse för er?

Vi möter Studie- och yrkesvägledare

Vi har under det gångna året arbetat med att få medverka på träffar med Studie- och yrkesvägledare (SYV). Detta har lett till att vi 2022 medverkat på fysiska träffar i Kalmar län, digitala träffar i Jönköping och i Blekinge. I Skåne genomfördes det en träff i samband med Borgeby, och i Kronoberg är det planerat för ett gårdsbesök 2023. Dessa olika sammankomster har också fått ett antal efterföljande förfrågningar m.m. vilket är glädjande.

I samband med träffen i Blekinge gjorde Region Blekinge en film med gröna näringar och framhöll behovet av medarbetare i skogen. 

Kompetensråd för de gröna näringarna

Ett annat exempel är LRF Skånes kompetensråd, som samlat ett antal aktörer från branschen för att prata om framtidens kompetensbehov. Detta ser vi skulle kunna vara möjlighet för fler av våra LRF regioner att ta efter, och arbetet med att kartlägga nuläge och möjliga framtida samverkansformer har inletts i LRF Jönköpings län och LRF Sydost.

Vi vet att arbetskraft av olika slag och inriktning kommer att behövas och kan vi då få draghjälp och stöd från andra aktörer som ser betydelsen och utvecklingspotentialen hos gröna näringarna så kan det ge möjligheter.

Smart Matte

Smart matte är ett utbildningsföretag som LRF samarbetar med sedan några år tillbaka. Konceptet bygger på att en lantbrukare, fysiskt eller digitalt räknar tillsammans med eleverna på en mattelektion. Det ger oss en unik möjlighet att lära elever i årskurs 7-9 om jord- och skogsbruket men att även ge dem en inblick i matematiska uträkningar som är typiska i en lantbrukares vardag. Konceptet har främst använts i Skåne men det efterfrågas lantbrukare som kan ställa upp även i Sydost och Jönköping.

Kontakta Oss

Rose-Marie Winqvist

Rose-Marie Winqvist

Regional sakkunnig. Företagande, Barn & Ungdom, Konsumentaktiviteter, Livsmedelsstrategi Jönköping/Sydost

Elenore Petersson

Elenore Petersson

Regional kommunikatör. Press Jkpg/Sydost. Barn & Ungdomsfrågor & LRF Ungdomen Jönköpings län

Markus Asp

Markus Asp

Regional kommunikatör. Press Skåne, LRF Ungdomen Skåne