Energifrågor i LRF Jönköpings län & LRF Sydost

Energifrågorna är högaktuella just nu, och under 2023 planeras flertalet regionala aktiviteter inom detta område. 

Aktuellt inom energifrågorna (uppdaterat mars 2023)

Biogasutvecklingen är i blåsväder. Nu är det oklart vad som händer med biogasen och skattebefrielse. Läs mer här!

Den 22 mars anordnades ett Webbinarium på ovanstående tema. En informationskväll om skatt och stöd för gårdsbaserad biogasproduktion arrangerad av Biogassamverkan Sydväst, LRF, Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost Biogas Syd, Biogas Väst, HS och Biogas Sydost. Se webbinariet i efterhand här!

Ny kunskap och erfarenhet inom energiområdet. I regionerna och på LRF riks anordnas det ett antal webinarium. Flera av dom är inspelade och kan ses i efterhand. Klicka här för att komma till webbinarierna! Här finns ytterligare matnyttiga poddar och filmer!

Klimatklivet pausar utlysning, öppnar troligen hösten 2023. Klimatklivet var lyckat 2022, söktrycket var mycket stort. Naturvårdsverket håller fortfarande på att gå igenom ansökningar från 2022. Tidigast i september öppnar man för en ny ansökningsgenomgång. Det kommer antagligen vara en kort utlysning och informationen kommer antagligen utan så lång framförhållning. Så fundera redan nu vad som kan vara intressant att söka för. 

Titta gärna på LRF webbinarium med exempel vad man tidigare sökt och fått klimatklivet för. 

Ett axplock av det som ägt rum inom energi (nov 2022):

  • Under vår, sommar och höst 2022 har det arrangerats en serie studiebesök och energiträffar på gårdar som producerar egen energi, och/eller har jobbat med energieffektivisering. 
    Vi har från regionen även medverkat på lokalavdelnings- och kommungruppsmöten som arrangerat sammankomster med energitemat. Dessutom har ett webbinarium arrangerats, 100 deltagare, med temat: vad gör LRF i energifrågan, samt ett solcellsföredrag under Elmia Lantbruk.
  • Tillsammans med Företagarna, SN och Handelskammaren skickade LRF ut en enkät i Jönköpings län. Svaren på enkäten presenterades för landshövdingar från flera Jönköping län under ett gemensamt möte med Svenska Kraftnät. Totalt besvarades enkäten av 564 företag från olika branscher. Sammanfattat gav svaren en bild av att företagen är mycket påverkade av de höga elpriserna då 64% av företagen anger att de har en kännbar eller mycket kännbar påverkan. En viktig fråga som ställdes till företagen var den kring hur länge de tror att de kommer klara sig med rådande kostnadsläge utan åtgärder. De svarsalternativ som fanns med var tidsperioderna: 1 månad, 3 månader, 6 månader, samt 12 månader eller längre. Sett till helheten var det 64% som svarade det sista svarsalternativet. Gällande tillverkningsindustrin specifikt sjönk det till 48%, medan det inom gröna näringar i stället ökade till 76% som svarade 12 månader eller längre.
  • Seminariet ”Nyfiken på biogas” arrangerades i Frinnaryd genom en samverkan mellan LRF Jönköpings län & LRF Sydost, Energikontoret Norra Småland och Gasefuels AB, inom ramen för Jordbruksverkets projektet Minskad klimatpåverkan och förnybar energi. Ett femtio-tal deltagande. Se seminariet i efterhand här.
  • LRF Jönköpings län och LRF Sydost har spelat in synpunkter till remissen Vägen mot fossiloberoende jordbruk SOU2021:67. 

Kontakta Oss

Helena Elmquist

Helena Elmquist

Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö.