LRF arbetar med frågor som är viktiga för dig som företagare i din vardag, bland annat lönsamhet, konkurrensvillkor och kompetensutveckling.

Företagandefrågor i LRF Jönköpings län & LRF Sydost

LRF Sydost och LRF Jönköpings län samverkar kring arbetet med företagarfrågor.

-I det nuläge vi befinner oss i så handlar mycket av företagsfrågor om ekonomi och energi, och så kommer det säkerligen vara ett bra tag framåt! Men vi tror att vi behöver inkludera även andra frågor i arbetet framåt, och det är få av oss som kan sia i spåkulan, säger Rose-Marie Winqvist, regionalt sakkunnig LRF Syd.

Inom Företagande arbetar vi med många olika områden:

 • Dialog med banker 

 • Veterinärbrist 

 • Samarbete med näringslivsansvariga och landsbygdsutvecklare på kommunerna 

 • Samverkan med högskolor och universitet 

 • Jämställdhetsarbete 

 • Myndighetskontakter 

 • Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. 

Detta har hänt den senaste tiden (april 2023):

 • Energifrågorna är många och stora just nu och påverkar i allra högsta grad företagandet inom de gröna näringarna. Läs mer om det arbetet här! 

 • I slutet av februari anordnades två digitala informationstillfällen på temat Regelförenklingar. Inbjudna var företagare inom LRF Jönköpings län, LRF Sydost och LRF Skåne. En av träffarna var särskilt riktad till mjölkföretagare.  

 • Den 8 mars anordnades en digital träff för riksdags-, region- och kommunpolitiker ifrån de fem länen inom LRF Jönköpings län, LRF Sydost och LRF Skåne. Totalt deltog 33 politiker. Diskussionen handlade bland annat om att det ska vara lätt att göra rätt, och att vi behöver minska på reglerna speciellt nu när vi ska öka livsmedelsförsörjningen. 

 • Det har även arrangerats träffar om ägarskiften med Rebecka Källström från LRF riks. Ägarskiftesfrågan kan indirekt sägas genomsyra allt LRF jobbar med och LRF bevakar ägarskiftesfrågan i olika forum och sammanhang. LRF Ungdomen är också aktiva och driver frågan. Läs mer om LRFs arbete inom detta område här 

 • LRF har haft dialog med Arbetsförmedlingen för att upprätthålla de regionala kontakterna. 

 • Vi har också haft dialog med representanter från projektet Mer mat fler jobb, och då gäller det också Arbetsförmedlingen som i Sydost/Jönköpingsområdet hade gjort ett mycket gott arbete. Många kontakter mellan företagare och möjliga medarbetare skapades tack vare projektet. 

 • LRF Ungdomen i Sydost har arrangerat en tävling för regionens UF-företagare på naturbruksgymnasierna. I februari gratulerades årets vinnare: Cajsa Selming Idrestam från Ingelstagymnasiet. Motivering: Ett bidrag som har möjlighet att växa och utvecklas. Företagsidén är förklarad med ett tydligt mål, vision och målgrupp. Vinnaren har också beskrivit det hållbara svenska jordbruket, och behovet av en ökad kunskap hos målgruppen, på ett klokt och bra sätt. Ett engagemang och vilja att förmedla kunskap som lyser igenom. 

 • LRF har fått frågan från samtliga regioner där man efterfrågan LRF:s inspel och behovet på kommande gymnasieutbildningar inom regionerna.  

 • Linnéuniversitetet har haft ett projekt där de tittat på företagande på landsbygden. Företagare och företagsledare från de gröna näringarna i Småland län har intervjuats och LRF Sydost har varit en dialogpart.  

 • LRF regionerna inom området Syd har haft möjligheten att skicka in synpunkter till ett Remissyttrande avseende utredningen om bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58)  sk “veterinärutredningen” LRF s gemensamma svar kan du läsa här. Här i Syd trycker vi på att jourverksamhet är nödvändig för att upprätthålla den djurvälfärd vi har och att det är statens ansvar. Här kan du läsa LRFs inskickade remissyttrande.

Kontakta Oss

Rose-Marie Winqvist

Rose-Marie Winqvist

Regional sakkunnig. Företagande, Barn & Ungdom, Konsumentaktiviteter, Livsmedelsstrategi Jönköping/Sydost

Anita Persson

Anita Persson

Regional sakkunnig. Företagande, Livsmedelsstrategi Skåne, Upphandling, FoI, CAP, Kompetensråd