Hållbarhet handlar inte bara om klimatmässig hållbarhet utan även om ekonomisk och social hållbarhet. Ett stort och brett ämne som LRF arbetar aktivt inom.

Hållbarhets-, klimat- och miljöfrågor i LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost

LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost har en gemensam arbetsgrupp med representation både från styrelse och personal där aktuella frågor lyfts inom området.

Klimatklivet

Möjligheter att söka Klimatklivet är något som LRF gärna vill berätta om. Klimatklivet har öppet för ansökningar mellan den 18 - 29 september 2023. Läs mer om kommande ansökningsperioder på Klimatklivets hemsida.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. 

Lunds hållbarhetsvecka och Växande möten

LRF Skåne deltog på Lunds hållbarhetsvecka, i seminarier och paneldiskussion omkring kolinlagring. Att använda skogen till byggnationer är ett bra sätt att lagra in kol, framförde Glenn Oredsson vid detta seminarium.

LRF Skåne är också en av aktörerna i projektet Växande möten tillsammans med Innovationscenter för landsbygden och SLU Alnarp Partnerskap samt Region Skåne. Biogas är en av de aktuella frågorna då det fortfarande finns en stor potential att öka andelen biogas, och på så sätt kan man ersätta fossila bränslen, bli självförsörjande med el och värme etc. 

LRF deltar även i diskussioner om solceller på åkermark i kombination med odling, sk Agrovolatic. 

Klimatveckan i Jönköpings län

Nästa klimatvecka kommer att genomföras den 16 - 22 oktober 2023. Då kommer det att genomföras en mängd olika aktiviteter i länet på temat energi och med anknytning till det gröna näringslivet.

LRF regionalt är engagerade i flera av dessa, och det kommer att genomföras arrangemang på kommunalt håll runt om i länet. Klimatveckan i Jönköpings län arrangeras av Klimatrådet, där LRF är en av ledamöterna, samt också ordförande i fokusgruppen för Förnybar energi, jord- och skogsbruk.

Klimatkommissionen Kalmar Län

LRF är med i Klimatkommissionen Kalmar län och Roger Gustafsson är LRFs representant. På senaste mötet var tre frågor högst på agendan;

  • Biogasen och skattebefrielsen
  • Vattenfrågan
  • Produktion av solel.

Klimatkommissionen är ett viktigt forum för LRF att vara med i för  informationsutbyten samt samarbeten avseende minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. 

Kontakta Oss

Helena Elmquist

Helena Elmquist

Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö.