Djuromsorgsgruppen ska i ett tidigt skede gå in i besättningar som av någon anledning börjar brista i djurskötseln - både för djuren och djurägarens bästa och för att förhindra att gården blir ett fall för myndigheter och media. Djuromsorgsgruppen finns tillgänglig för alla som vill ha hjälp eller vet någon som behöver det.

Djuromsorgsgrupperna i Sydost

Filmer om djurskyddslagen och inspektioner

Många LRF-medlemmar känner sig oroliga inför djurskyddsinspektioner och är osäkra på vilka regler som egentligen gäller. I två filmer berättar LRF Konsults jurist Axel Nordmark om hur djurskyddslagen fungerar, med fokus på ingripande åtgärder som djurförbud och omhändertagande av djur. Se dem här till höger. 

 

Kontaktpersoner i regionens omsorgsgrupper


Blekinge

Paul Robertsson, KLS Ugglarps, 070-524 27 02
Arne Thörn, Arla Foods, 070-833 41 74
Marie Carlsson HK Scan, 044-194 022
Rickard Andreasson, Förtroendevald LRF 076-6338915
Gunilla Johnsson,  Förtroendevald LRF, 073-332 32 82

Norra Kalmar
Andreas Danielsson, KLS Ugglarps tel. 070-88 40 917
Hanna IngessonFörtroendevald LRF, 070-378 56 74
Conny Jakobsson, Förtroendevald LRF,  070-205 01 07
Hanna Rehnström, HK Scan, 073-903 12 01
Sofia Nilsson, Arla Foods, 070-639 69 97

Södra Kalmar  
Andreas Danielsson, KLS Ugglarps, 070-88 40 917
Kerstin Persson, Arla Foods, 070-519 13 45
Ralf Johansson, förtroendevald LRF, 070-932 11 73

Kronoberg
Anna Svensson KLS Ugglarps, 070-609 2066
Ulrika Aschan HK Scan, 013-234 629
Sven Andersson, Förtroendevald LRF, 0470-360 21, 070-639 60 21
Cilla Engström, Arla Foods, 070-609 51 58
Camilla Augustsson, Växa Sverige, 010-471 05 61
Kjell Sjödal, Förtroendevald LRF, 070-495 40 75

Ansvarig tjänsteperson för Arla Foods i alla grupperna är Sofia Lindman Larsson, 072-158 49 85

Kontakta Oss

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Regional folkrörelseutvecklare. Omsorgsfrågor Jkpg/Kronoberg/Kalmar, Kommungrupper Jkpg/Sydost

Annika Sällvik

Annika Sällvik

Regional Folkrörelseutvecklare. Omsorgsfrågor Skåne & Blekinge, Krisberedskap, Miljö, Tillsyn, Greppa Näringen