Regionstyrelsen består av åtta ledamöter samt en suppleant för LRF Ungdomen.

Regionstyrelsen LRF Sydost

Regionstyrelsen LRF Sydost

Regionstyrelsen består av åtta ledamöter samt en suppleant för LRF Ungdomen. Välkommen att kontakta oss!

På bilden från vänster: Per-Göran Sigfridsson, Roger Gustafsson (ordförande), Eleonor Nilsson, Johan Refónd, Fredrik Persson, Håkan Petersson, Christian Horn, Ronja Björkqvist och Anette Giselsson.

Regionstyrelsen LRF Sydost

Ledamöter

Roger Gustafsson

Ordförande. Ansvarig: Länsstyrelser, Regioner, Vatten, Greppa Näringen och Krisberedskap

Eleonor Nilsson

Vice ordförande. Ansvarig: Kommungrupper, Studieförbundet Vuxenskolan, Bonden i skolan och medlemsutveckling

Per-Göran Sigfridsson

­Ansvarig: Livsmedelsstrategierna och offentlig upphandling, Energi -affärsutveckling, Företagande, Djurskydd/djuromsorg

Christian Horn

­Ansvarig: Äganderätt, infrastruktur, lokalavdelningar och organisatorisk utveckling

Anette Giselsson

­Ansvarig: Skog och Klimat, hållbarhet, miljö

Johan Refónd

­Ansvarig: Jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling

Fredrik Persson

­Ansvarig: Viltfrågor och Hästföretagande

Håkan Petersson

Ungdomsrepresentant regionstyrelsen (ordinarie) ­ansvarig: LRF Ungdomen, Innovation och forskning, Arrende frågor

Ronja Björkqvist

Ungdomsrepresentant (suppleant) i regionstyrelsen