LRF arbetar aktivt med att skapa fakta på bordet för att kunna påvisa de ofantliga skador som viltet skapar samt utbildar beslutsfattare och politiker. Viltskadefrågor innefattar även rovdjursfrågor.

Viltskadefrågor LRF Jönköpings län & LRF Sydost

Klicka här för att läsa mer om vad LRF gör i jakt- och viltfrågor.

 Här hittar du också mallar för jaktavtal med mera.

Aktuella regionala viltskadefrågor

Viltskadeprojektet

Under 2021 tog ett 20-tal lokalavdelningar chansen att sätta upp en referensbur för att mäta viltskador. Under 2022 startade ett burprojekt som initierats av LRF Riks och regionala medel tillförs för att genomföra tre större mätningar.

Under 2022 var tre större mätningar igång inom området LRF Jönköpings län & LRF Sydost, med 15–20 burar per fastighet/mätområde för att ge mer säkrare mätningar. De finns placerade i Dalhem (norra Kalmar län), Vetlanda (Jönköpings län) och på Öland. Mätningarna sköts av oberoende part, Hushållningssällskapet. Placeringen har skett slumpvis genom att rita ett rutnät över åkermarken, numrera och låta slumpgenerator dra 20 nummer.

I Dalhem visade mätningarna på 31 % skördebortfall i förstaskörden, ca 50% av spannmålen och 45 % av andraskörden. I Vetlanda 7 % i förstaskörden, ej mätbar skillnad i spannmål och rajgräs, och ca 4 % i andraskörden. Det var flera fält som var påverkade av grisbök men inte där burarna stod. Öland ca 10 % bortfall i vårsäden, höstsäden var redan skadad när burarna placerades ut så ingen skillnad kunde mätas. Burarna står kvar på alla tre gårdarna för att under 2023 kunna mäta även vinterns betestryck.

Läs mer här om hur du bygger en bur. 

Utfodring

I Jönköping är det utfodringen av vildsvin och rovdjursfrågan som är heta. LRF Jönköpings län har länge varit engagerade i frågan kring utfodring av vildsvin som är ett stort gissel för våra medlemmar. Procentuellt var 14 % av arealen i Jönköping viltskadad och skördebortfallet var 3,3 % enligt Jordbruksverkets statistik för 2020. 

I februari 2022 tog länsstyrelsen, på uppmaning från LRF, beslut att förbjuda den utfodring med sockerbetor som skett utanför Tenhult. Det var det första beslutet i sitt slag i Sverige sedan den nya jaktlagstiftningen. Beslutet överklagades dock och i december meddelade förvaltningsrätten att förbudet upphävdes. LRF Jönköpings län kommenterade detta i media och nu överklagas förvaltningsrättens beslut.

Rovdjur

Vargfrågan är aktuell i både LRF Jönköpings län och LRF Sydost och fått stort utrymme i regional press, radio och tv. LRF har fått möjlighet att uttala sig till den oro vargens närvaro orsakar djurägare och medlemmar. Det finns flera bekräftade revir i regionerna.

Under hösten arrangerades medlemsträffar tillsammans med länsstyrelsen om Paragraf 28 i Jönköpings län. Fler träffar planeras under våren.

I månadsskiftet oktober/november ansökte LRF Sydost om skyddsjakt på den varg som angripit tamdjur i Kronobergs län. Sedan i juli 2022 har samma varg angripit tamdjur vid tre tillfällen i Kronobergs län - därmed orsakat allvarlig skada – grunden för skyddsjakt.

Lyssna på de två inslagen från P4 Kronoberg:

LRF ansöker om skyddsjakt på vargen som dödat flera får i Kronoberg - P4 Kronoberg | Sveriges Radio

Samma varg ligger bakom flera fårattacker – kan bli skyddsjakt - P4 Kronoberg | Sveriges Radio

Kontakta Oss

Dan Sandberg

Dan Sandberg

Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP