Stämmobild Riksförbundsstämma 2021

LRFs riksförbundsstämma 2021

Riksförbundsstyrelsen har beslutat att dela upp årets riksförbundsstämma i två delar med anledning av situationen med Covid-19-pandemin. Den första delen genomförs helt digitalt den 25 maj för att behandla alla ärenden utom Vägen mot visionen och motionerna. Den andra delen med Vägen mot visionen och motionsbehandlingen genomförs digifysiskt på åtta regionala samlingsplatser den 6-7 oktober.