Trädet omvandlar koldioxiden till stam, grenar och rötter, djupt ner i jorden. Man kanske tänker att träden växer upp från jorden och det är sant, men i realiteten kommer de mer från luften.

Trädens tonårstid infaller lite senare jämfört med människans. Olika träd växer också olika snabbt. Men om man räknar med vanligaste svenska barrträden, tall och gran, är tillväxten ofta som störst i 40 - 50-årsåldern.

Träd i södra Sverige växer något snabbare eftersom det är varmare där jämfört med i norr, men skötseln av skogen spelar också stor roll. Med röjning och gallring hålls skogen ljus så de unga träden inte behöver konkurrera för hårt med varandra. Det är vad som sker i den brukade skogen.

När ett område avverkas läcker det i början mer koldioxid än det tar upp. Men ganska snart, efter mellan 10 och 30 år, när ungskogen tagit fart ordentligt, ändras detta och skiftet hamnar i balans. Det betyder att  träden då fångar upp lika mycket koldioxid som området läcker ut. När skiftet uppnått balans är resten av tiden som träden växer, cirka 80 - 100 år, en ren vinstaffär för klimatet.

Den som ser unga växande träd kan tänka på att de jobbar stenhårt för klimatet. De svenska träden är verkligen klimathjältar!

Fakta: Den svenska skogen växer varje år med cirka 120 miljoner skogskubikmeter. Skogskubikmeter är ett mått som räknas på hela stamvolymen med barken, men ovanför stubben. Av denna tillväxt avverkas cirka 90 miljoner skogskubikmeter.