Solel

Intresset och investeringar i solel har vuxit kraftigt de senaste åren. Av alla lantbruksföretag i Sverige planerar 40 procent att investera i solel, antingen i egen regi eller tillsammans med andra. Det gör lantbruksnäringen till en av de främsta inom förnybar energi.

LRF har presenterat ett energipaket för regeringen som visar att Sveriges bönder kan producera 50 twh energi per år, vilket är lika mycket som svensk kärnkrafts elproduktion. 

Till sidomenyn

Om solel

Solel är en relativt enkel teknik som nästan inte behöver något underhåll. Solpaneler monteras på taken på ekonomibyggnader i söderläge och investeringen anpassas oftast efter gårdens eget årsbehov av el. Även om kostnaden för solceller fortsätter att minska, är det viktigt att hitta lönsamhet i samband med investeringen.  

LRFs förslag angående solel i energipaket som togs fram hösten 2022: 

  • Ändra gränsen för mikroproduktion. 

  • Förbättra nätkapaciteten i hela Sverige. 

  • Skattebefria egenanvänd solel. 

  • Inkludera energilagring i Klimatklivet. 

Till sidomenyn

Solceller på åkermark

Solceller kan byggas på alla marktyper och såklart även på tak och andra byggnader. Men det är just när solceller byggs på åkermark som det uppstår en avvägning om livsmedel eller energi ska produceras där. För en solcellspark som inte hårdgör marken kan jordbruk återupptas igen när anläggningen tas bort. 

Till sidomenyn

Rätt avtal för dig som markägare

Vi rekommenderar starkt att markägare anlitar expertis som hjälper till med att utforma ett avtal som anpassas efter gårdens förutsättningar med rimlig ersättningsnivå för den långa tid som ofta gäller för ett arrende om solceller. 

Solcellsguide 

LRF kommer under våren att ta fram en solcellsguide tillsammans med Svensk Solenergi som går igenom viktiga saker att tänka på om man får en förfrågan om att arrendera ut marken till solceller.

Myndighetsprövningar

Det är idag tyvärr svårt att förutse vilka myndighetsprövningar som krävs för solcellsanläggningar av olika typ och storlek. Länsstyrelserna arbetar på lite olika sätt och några ärenden har prövats av domstol. Det är viktigt att få till en tydlig reglering och en förutsägbar tillämpning.  

LRF analyserar just nu vilka åtgärder som behövs för att öka tydligheten. 

Till sidomenyn Till sidomenyn