Mälardalen

LRF Mälardalen är en intresse- och företagarorganisation i Lantbrukarnas Riksförbund som omfattar Stockholms, Uppsala och Västmanlands län. Här finns drygt 15 000 medlemmar med verksamhet i de gröna näringarna.

Aktiviteter