• Tillsammans får vi landet att växa

  Sveriges bönder kraftsamlar för att visa på det gröna näringslivets betydelse för samhället.

  Läs mer
 • Vi värnar din rätt att bruka din mark

  Bli medlem i LRF

  Läs mer
 • Proffshjälp när gården spärras för salmonella

  Få hjälp och stöd av experter att hantera saneringsprocessen och få den ersättning du har rätt till – om smittan slår till!

  Läs mer
 • Rabatt hos Swedol

  Nu är den efterfrågade rabatten för LRF-medlemmar här

  Läs mer
Aktiviteter
Pressmeddelanden

Nu öppnar Projekt Romeo för ansökningar om tjur

Den 19 oktober öppnar Projekt Romeo upp möjligheten att ansöka om en tjur till ett värde av 25 000 kronor. Många producenter har redan hört av sig och Sveriges Nötköttsproducenter kommer finnas på Elmia Lantbruk i monter C01:35 och berätta mer för de företagare som är intresserade.

Ökad hänsyn till skogsägarna behövs i naturvårdsstrategin

Idag lämnas skriftliga synpunkter på vad naturvårdsstrategin bör innehålla. Strategin kommer få stor betydelse för skogsägares syn på naturvård. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ser det därför som mycket olyckligt att strategin tas fram under stor tidspress och att strategin inte går ut på remiss.

Stort steg mot ökad vattendialog

Regeringen beslutade den 6 oktober om den länge emotsedda överprövningen av vattendirektivets åtgärdsprogram. LRF tycker att det är glädjande att regeringen sätter ner foten i flera av de frågor som är viktiga för LRF. Bland annat ställs högre krav på att belysa konsekvenserna för företag av åtgärderna.

LRF: Det gröna näringslivet kan vara nyckeln till ett hållbart Sverige – då måste transporter på landsbygden fungera

Igår presenterade regeringen sin infrastrukturproposition ”Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”. Att regeringen fokuserar på hållbara transporter är bra. Det är viktigt att minska beroendet av importerad olja då förnybar energi från skogsbruket spelar en mycket viktig roll i framtiden. Det är avgörande att landsbygdens transporter fungerar för att det gröna näringslivet ska kunna vara en nyckeln till en hållbar omställning av samhället.

Stigande priser på den internationella mejerimarknaden

Minskad global mjölkproduktion i kombination med ökad efterfrågan har de senaste månaderna lett till högre världsmarknadspriser för mejeriprodukter. För första gången sedan december 2015 noteras en förbättring av de konventionella mjölkföretagens lönsamhet i Sverige. Det visar den senaste Mjölkrapporten, som LRF släpper idag.

LRF saknar åtgärder för stärkt konkurrenskraft

När regeringen idag offentliggör budgetpropositionen saknar LRF åtgärder som stärker jord- och skogsbrukets konkurrenskraft.

LRF välkomnar regeringens förstärkta satsning på bredband

LRF välkomnar regeringens förstärkning av satsningar på bredband inom ramen för landsbygdsprogrammet. Behovet av satsningar i områden där kommersiella aktörer inte är fullt ut verksamma är mycket stort.

LRF om EUs krispaket för mjölksektorn

Idag har ytterligare ett krispaket för mjölksektorn presenterats av EUs jordbrukskommissionär Phil Hogan. Sverige måste nu utnyttja möjligheterna och det snabbt, anser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.