Tillsammans får vi landet att växa!

Sveriges bönder kraftsamlar för att visa på det gröna näringslivets betydelse för samhället. Läs mer

Aktiviteter
Pressmeddelanden

Stigande priser på den internationella mejerimarknaden

Minskad global mjölkproduktion i kombination med ökad efterfrågan har de senaste månaderna lett till högre världsmarknadspriser för mejeriprodukter. För första gången sedan december 2015 noteras en förbättring av de konventionella mjölkföretagens lönsamhet i Sverige. Det visar den senaste Mjölkrapporten, som LRF släpper idag.

LRF saknar åtgärder för stärkt konkurrenskraft

När regeringen idag offentliggör budgetpropositionen saknar LRF åtgärder som stärker jord- och skogsbrukets konkurrenskraft.

LRF välkomnar regeringens förstärkta satsning på bredband

LRF välkomnar regeringens förstärkning av satsningar på bredband inom ramen för landsbygdsprogrammet. Behovet av satsningar i områden där kommersiella aktörer inte är fullt ut verksamma är mycket stort.

LRF om EUs krispaket för mjölksektorn

Idag har ytterligare ett krispaket för mjölksektorn presenterats av EUs jordbrukskommissionär Phil Hogan. Sverige måste nu utnyttja möjligheterna och det snabbt, anser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Framgångar för LRF i viltfrågor

Regeringen går till mötes i två viktiga viltfrågor. I en proposition som lämnas till riksdagens nästa vecka föreslås att utfodring ”till vilda djur som inte hålls inhägnade” ska kunna förbjudas och att handläggningen i domstol av ärenden vid jakt på rovdjur ska snabbas på. – Det är en arbetsseger för oss och ett exempel på att vårt påverkansarbete gör skillnad, kommenterar Sven-Erik Hammar, vice förbundsordförande i LRF.

Välkommen på informationsmöte om mjältbrand ikväll

LRF bjuder in till informationsmöte med anledning av mjältbrandsfallet på Omberg i Östergötland.

LRF om beslutet att entlediga Riberdahl

Landsbygdsministern har fattat ett klokt och nödvändigt beslut. Charlotta Riberdahls förtroende som statlig utredare var förbrukat i och med hennes ifrågasättande av privat ägande av skogsmark. Så kommenterar LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson Sven-Erik Buchts beslut att entlediga Riberdahl från sitt uppdrag.

4 000 företag satsar på gårdsnära livsmedel

Fler än 4 000 företag är verksamma inom någon form av gårdsnära livsmedelsproduktion på den svenska landsbygden. Egen livsmedelsförädling på gården sysselsätter 2657 företag och 1191 företag driver egna gårdsbutiker. Det visar en ny undersökning från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och söktjänsten Gårdsnära.