• Skriv på för mjölken

    och svensk livsmedelsproduktion!

    Läs mer
  • Din skog är värd bästa möjliga skydd

    Byt upp dig till LRF Skogsförsäkring!

    Läs mer

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson berättar hur LRF anpassar sig till framtiden, så att även kommande generationer ska ha en stark och inflytelserik medlemsorganisation.

LRF 2015 - ett LRF för framtiden

LRF rustar sig för framtiden, så att även framtida generationer ska kunna satsa på landet och dra nytta av en långsiktig och uthållig organisation.

Mitt LRF

Under "Mitt LRF" hittar du all information som har att göra med ditt medlemskap och din post som förtroendevald. Här hittar du också din egen regions sidor.

Aktiviteter
Pressmeddelanden

Snabba utbetalningar av jordbruksstöd nödvändigt

4 september 2015. Jordbruksverket måste snabba på hanteringen av EU-ersättningarna så att utbetalningar sker så fort som möjligt, anser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Dags att ta en fossilfri framtid på allvar!

Vad kan vi tillsammans göra för att övergå till en fossilfri framtid? Företagen inom jord- och skogsbruk, trädgårdsnäring och i landsbygdens miljö förfogar tillsammans över enorma mängder förnybara resurser. Den 9 september träffar LRFs förbundsordförande Helena Jonsson energiminister Ibrahim Baylan på Nöbble Gård i Kalmar för att diskutera hur Sverige kan dra nytta av de stora naturkapital som företagen i de gröna näringarna förfogar över.

Åsa Odell vald till ny ordförande i LRF Kött

Åsa Odell från LRFs riksförbundsstyrelse har valts till ny ordförande i LRF Köttdelegation efter Thomas Magnusson. Som vice ordförande omvaldes Jan Forsell, Sveriges Nötköttsproducenter.

Bönder manifesterar och debatterar för svenskt lantbruk

Pressinbjudan Mjölken är basen för företagande på landsbygden men också ryggraden i svenskt lantbruk och därmed en förutsättning för vår livsmedelsproduktion. Men varje vecka lägger fem mjölkbönder ner verksamheten. Den 7 september bjuder Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, in lantbrukare till en manifestation och debatt på Elmia i Jönköping om det svenska lantbrukets framtid. Deltar gör bland andra representanter från Miljö- och jordbruksutskottet. På plats finns också LRFs förbundsordförande Helena Jonsson och Mikael Bäckström, regionordförande LRF Jönköping. Media hälsas välkomna!

Nästan 65 000 har skrivit på för mjölken

Nästan 65 000 har hittills skrivit på namninsamlingen för svensk- mjölk och livsmedelsproduktion. Bland dem finns bland annat kockarna Niklas Ekstedt och Paul Svensson. Namninsamlingen startades av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, för två veckor sedan för att öka trycket på politikerna att underlätta för mjölkbönderna i den akuta krisen.

Besked om dieselskatt ett steg i rätt riktning

Regeringens besked att höja återbetalningen av dieselskatten är en välkommen signal till Sveriges mjölkbönder. Men det är just en signal och det behövs fler åtgärder för att stärka konkurrenskraften.

Ytterligare ett hårt slag mot lantbruket

25 augusti 2015. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är kritiskt till regeringens förslag att höja skatten på diesel. – Det är bedrövligt att regeringen, trots det akuta krisläge som våra mjölkbönder befinner sig i, inte förmår göra mer än att bara kompensera för ytterligare en skattehöjning, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Bönder förlorare i Slussenmålet

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är starkt kritiskt till Högsta Domstolens beslut att inte ta upp överklagandet av Slussens reglering. Beslutet innebär stora konsekvenser för många lantbrukare i Mälardalen. Skadorna beräknas till cirka 300 miljoner kronor.