• Mjölkkrisen i Sverige

  En instabil världsmarknad och utländskt importstopp pressar Sveriges mjölkbönder.

  Läs mer
 • LRF företagarakademi

  När investerade du i dig själv senast? Läs mer och ta del av digitala utbildningar och ljudböcker.

  Läs mer
 • Tillsammans får vi landet att växa

  LRF kampanjar inför höstbudgeten

  Läs mer
 • Har du äganderättsfrågor?

  Just nu har du som LRF-medlem möjlighet att ställa dina egna frågor som har med äganderätt att göra. 

  Läs mer
 • Vattendirektivet:

  Vattenvård måste gå hand i hand med ett lönsamt jordbruk

  Läs mer

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson berättar hur LRF anpassar sig till framtiden, så att även kommande generationer ska ha en stark och inflytelserik medlemsorganisation.

LRF 2015 - ett LRF för framtiden

LRF rustar sig för framtiden, så att även framtida generationer ska kunna satsa på landet och dra nytta av en långsiktig och uthållig organisation.

Mitt LRF

Under "Mitt LRF" hittar du all information som har att göra med ditt medlemskap och din post som förtroendevald. Här hittar du också din egen regions sidor.

Aktiviteter
Pressmeddelanden

Ät mer svensk ost om du vill hjälpa mjölkbönderna

Undersökningar visar att många svenskar gärna skulle betala en krona mer för mjölken om de visste att den går till bonden. I försök som enskilda handlare gjort, genom att med separata system låta en krona extra från dryckesmjölken gå direkt till bonden, har konsumentens lojalitet visats sig sann. När det gäller ost som omsätter betydligt större volymer mjölk är dock betalningsviljan sämre.

Unga bönder uppmanar allmänheten att slopa sin sopa i naturen

Från och med juli månad kommer allmänheten kunna se vepor uppsatta runtom i Östergötland, bland annat längs vältrafikerade vägar. Budskapet på banderollerna är enkelt - släng inte skräp i naturen. 

Världens väder speglas i östgötabondens plånbok

Bonden är kraftigt utsatt för omvärldsfaktorer som många andra småföretagare inte påverkas av i lika hög utsträckning. Liksom turistföretag är påverkade av det lokala vädret är det allmänt känt att bondens inkomst och vardag stark påverkas av vädret på dennes gård. Men att globala väderfenomen direkt påverkar det ekonomiska utfallet för den östgötska bonden kanske är mindre känt.

Boende och mat lockar turister till landsbygden

Inom turism på landsbygden är det vanligast att erbjuda boende men efterfrågan på mat och dryck ökar. Det visar de senaste siffrorna från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.  

Gårdsbutiker vanligt när allt fler efterfrågar lokala livsmedel

Antal företag som sysslar med lokal livsmedelsförädling ökar när fler konsumenter efterfrågar närodlade och ursprungsmärkta varor. Det visar de senaste siffrorna från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Den vanligaste försäljningskanalen är gårdsbutiker.  

Förtroendet för bonden är stort

7 av 10 har mycket gott förtroende för bonden som producent av svenska råvaror och svensk mat. Det visar en ny undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Skatt på kött - en björntjänst för klimatet

Framtidsminister Kristina Perssons (S) analysgrupp ska titta på om skatt på kött kan vara ett verktyg för att ändra konsumtionsmönster och klara en grön omställning. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, anser att det är fel väg att gå och att det är viktigt att skilja på kött och kött - för klimatets skull.

LRF om Naturvårdsverkets strategi för viltförvaltning

Naturvårdsverket har i dag presenterat en vision och strategi för att utveckla jakt- och viltområdet i Sverige. Att Naturvårdsverket vill att viltförvaltningen aktivt ska förebygga och minska skador, anser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en bra väg framåt.