• Inför vårbudgeten:

  Tyck till: vad är viktigast för dig och ditt företagande?

  Läs mer
 • Var med och påverka LRF

  LRF har en webbaserad medlemspanel där du som medlem kan vara med och påverka vår verksamhet.

  Läs mer
 • LRFs riksförbundsstämma 2015

  Konkurrenskraft i fokus

  Läs mer
 • Alla medlemsrabatter i en app

  Nu kan du enkelt hålla reda på dina rabatter och alltid ha ditt medlemskort till hands.

  Läs mer

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson berättarhur LRF anpassar sig till framtiden, så att även kommande generationer ska ha en stark och inflytelserik medlemsorganisation.

LRF 2015 - ett LRF för framtiden

LRF rustar sig för framtiden, så att även framtida generationer ska kunna satsa på landet och dra nytta av en långsiktig och uthållig organisation.

Mitt LRF

Under "Mitt LRF" hittar du all information som har att göra med ditt medlemskap och din post som förtroendevald. Här hittar du också din egen regions sidor.

Aktiviteter
Pressmeddelanden

LRF om regeringens skatteförslag

Regeringen har i dag presenterat skatteförslag inför vår- och höstbudgeten. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är kritiskt till skattehöjningar som slår mot landsbygden i form av höjda arbetsgivaravgifter för unga, och höjd diesel- och bensinskatt. LRF välkomnar däremot regeringens förslag att kompensera lantbruks- och skogsbruksföretag i fråga av dieselskatten.

LRF om riksdagens nej till handelsgödselskatt – ett klokt beslut

26 mars 2015. Riksdagens beslut att inte införa en skatt på handelsgödsel välkomnas av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Precis som riksdagen anser LRF att en skatt på handelsgödsel i första hand försämrar jordbrukets konkurrenskraft och inte är ett modernt och verksamt miljöstyrmedel.

Linda Segerblom ny kommunikationschef på LRF

Linda Segerblom har utsetts till kommunikationschef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Linda har i många år jobbat med kommunikation och marknadsföring och är idag chef för LRF-enheten Företagande & Analys.

Starkt resultat 2014 för LRF-koncernen

17 mars 2015. LRF-koncernens totala verksamhet gav ett betydande överskott för helåret 2014. Stabila medlemsintäkter och ett starkt resultat från finans- och försäkringsrörelsen bidrog till det positiva resultatet.

Bönder överrens om skyddandet av Östersjön

I slutet av februari enades flera jordbruksorganisationer runt Östersjön inom Baltic Farmers Forum on Enviroment, BFFE, om en gemensam deklaration kring jordbrukets påverkan av Östersjön. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, anser att arbetet framöver måste fokusera på hållbar effektivisering av jordbruket.

Konkurrenskraftsutredningen viktig start i arbetet med nationell livsmedelsstrategi

I dag presenterar regeringen sin konkurrenskraftsutredning. Betänkandet är ett bra underlag för det fortsatta arbetet med en svensk livsmedelsstrategi, tycker Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Det är nu viktigt att landsbygdsministern tar till sig utredningens förslag och omsätter dessa i praktisk politik.

Böndernas prissäkring hotas av finansmarknadsreglering

3 mars 2015. Den reglering av finansmarknaden som EU nu föreslår kan komma att påverka terminshandeln med jordbruksprodukter negativt. Detta befarar LRF Växtodling, som i dagarna har kontaktat finansdepartementet för att göra det uppmärksamt på följderna och försöka förhindra försämringen av terminshandeln, så kallad forwards.

Britt Rahm är ny VD för Svenskt Sigill

Britt Rahm har utsetts till ny VD för Sigill Kvalitetssystem AB. Britt kommer närmast från en tjänst som enhetschef på SP Food and Bioscience.