• LRFs riksförbundsstämma 2015

  Konkurrenskraft i fokus

  Läs mer
 • Mjölkkronor löser inte krisen

  Palle Borgström, LRF Mjölks ordförande, vill se långsiktigt politiskt engagemang för mjölken.

  Läs mer
 • Driver du hästverksamhet?

  - Bli medlem i LRF!

  Läs mer
 • Alla medlemsrabatter i en app

  Nu kan du enkelt hålla reda på dina rabatter och alltid ha ditt medlemskort till hands.

  Läs mer

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson berättarhur LRF anpassar sig till framtiden, så att även kommande generationer ska ha en stark och inflytelserik medlemsorganisation.

LRF 2015 - ett LRF för framtiden

LRF rustar sig för framtiden, så att även framtida generationer ska kunna satsa på landet och dra nytta av en långsiktig och uthållig organisation.

Mitt LRF

Under "Mitt LRF" hittar du all information som har att göra med ditt medlemskap och din post som förtroendevald. Här hittar du också din egen regions sidor.

Aktiviteter

LRF Företagarakademi

När investerade du i dig själv senast? LRF Företagarakademi vill göra det lättare för dig att satsa på din egen utveckling. 

Pressmeddelanden

Britt Rahm är ny VD för Svenskt Sigill

Britt Rahm har utsetts till ny VD för Sigill Kvalitetssystem AB. Britt kommer närmast från en tjänst som enhetschef på SP Food and Bioscience.

Hästnäringen möter utmaningar med utveckling och framtidstro

Under Hästföretagarforum 26 februari släpps resultaten från två undersökningar gjorda av LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). De visar bland annat att hästföretagare har stor framtidstro och att arbetstagare i näringen anser att deras jobb är meningsfulla. Undersökningarna påvisar också en gemensam utmaning i form av den bristande lönsamheten i branschen. En utmaning som LRF Häst och Hästnäringens Arbetsmarknadskommitté nu antar.

9000 landsbygdsföretagare fick ökad kunskap om förnybara energiaffärer

Projektet Goda affärer på förnybar energi, GAFE, har gått i mål efter två års arbete. Genom projektet har 9000 företagare på Sveriges landsbygd fått ökade kunskaper om sol-, vind-, vatten- och bioenergi samt energieffektivisering. På sikt kan det leda till många smarta energiaffärer.

Skogsägarna yttrar sig om Levande skogar

LRF och skogsägarföreningarna har lämnat ett gemensamt yttrande över Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av miljömålet Levande skogar. Det är bra att man ser att miljömålssystemet behöver utvecklas för att bli mer motivationsskapande, säger LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar.

Älgbetesinventering på bred front

19 februari 2015. Under 2015 kommer det att genomföras älgbetesinventeringar (ÄBIN) med en ny form av finansiering som kompletterar den finansiering och den ÄBIN som tidigare genomförts, framförallt i de nordligaste delarna av landet. I Götaland genomfördes ÄBIN för första gången i större skala under 2014. Viltskadorna i skog var i vissa områden i södra Sverige alarmerande stora.

LRF lämnar åtgärdsförslag till regeringen för att klara akut kris för mjölkbönderna

I dag lämnar Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, över ett krispaket med föreslagna åtgärder som ska underlätta situationen för landets hårt prövade mjölkbönder. Under mötet som hålls av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer LRF att föreslå en politisk handlingsplan som möjliggör svensk mjölkproduktion nu och framöver.

LRF lämnar yttrande över Skatteförenklingsutredningen

16 februari 2015. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ser möjligheter att kortsiktigt genomföra ett flertal förenklingsförslag i utredningen men skriver även i yttrandet till finansdepartementet att andra centrala delar som rör skattesystemet för enskilda näringsidkare måste omarbetas.

Hur ser den svenska ostens framtid ut?

12 februari 2015. Sveriges konsumenter äter allt mer ost. Samtidigt ökar importen av utländsk ost. Trots det finns det idag fler goda svenska ostar än på många år. Nya gårdsmejerier dyker upp som utvecklar både moderna och gamla ystningstekniker. I samband med Ostfestivalen i Stockholm arrangerar Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, imorgon ett föredrag om den svenska ostens framtid. Välkomna!