LRF Häst – branschavdelningen för hästnäringen

Lönsamhet, attityd och förenklat hästföretagande – vårt fokus. Sverige behöver fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft. LRF Häst samlar branschorganisationer och arbetar med företagsutveckling och politisk påverkan som berör hästnäringen.

Hästdelegationens planerade sammanträden 2016 

  • 15 september
  • 4 oktober Hästråd – alla organisationer i LRF Häst sammanträder
  • 15 november
  • December, datum ännu ej fastställt

Hästföretagardagar i oktober/november