LRF internationellt

LRFs internationella arbete har lång tradition och blir allt viktigare. Framtidens utmaningar är globala och kräver gemensamma lösningar samtidigt som världspolitken  gör sig allt mer påmind för de gröna näringarna i Sverige.