• Beredskap 
  Gå samman och rusta för brand, storm och andra kriser i närområdet

 • Är du säker? 
  Om lantbrukets arbetsmiljö.

 • Skogskunskap 
  Webbutbildning om skogsskötsel, äganderätt samt mål och strategier för skogsbruk.

 • Aktiv förvaltning och underhåll av diken 
  Viktig kunskap för dig som är markägare med jordbruksmark, eller för dig som annars sysslar med täckdikning och underhåll av diken.

 • Förtroendevald i LRF 
  En gedigen studieplan och uppslagsbok om att vara förtroendevald. Materialet kan med fördel kombineras med LRFs webbutbildning för förtroendevald.

 • Motorsåg 
  Lär dig såga säkert när det kommer till trädfällning, kvistning och kapning av stammar.

 • Skogens vatten 
  Om vattenhänsyn och planering i skogen.

 • Ser Sverige ut som du tror? 
  Sverige ser inte ut som du tror berättar en historia om ett Sverige där en levande och konkurrenskraftig landsbygd och stad är varandras förutsättningar.

 • När andra vill ta över din mark 
  Om markägares rättigheter och skyldigheter.