Mer om LRF

Klöveri klövervall. Bokgården, Laholm.
Klöveri klövervall. Bokgården, Laholm.

LRF, som har drygt 171 000 medlemmar, ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag, och till att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden.

LRF arbetar bland annat med att skapa positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter, bygga upp kunskap hos medlemmar, förtroendevalda och anställda, erbjuda medlemmarna personlig service och genom egen affärsverksamhet på utvalda områden tillgodose efterfrågan på kvalitativa tjänster.

Verksamheten bedrivs i bolagsform. Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, är moderbolag till ett antal affärsdrivande dotterbolag med en sammanlagd omsättning på 2,4 miljarder kronor och cirka 2 300 anställda.

LRFs affärs- och försäkringsverksamhet ska driva och utveckla företag som tillvaratar och främjar medlemmarnas och LRFs intressen genom att erbjuda service och tjänster som efterfrågas bland medlemmar och/eller bidrar till att skapa goodwill och mervärde för LRF som organisation. Affärsverksamheten ska drivas med god lönsamhet för att kunna utgöra en betydande del av LRFs totala finansiering.