Vem kan bli intressemedlem?

Juridisk person som bedriver verksamhet med anknytning till de gröna näringarna kan enligt LRFs stadgar bli intressemedlem i LRF.

Intressemedlemskapet vänder sig till juridiska personer som bedriver verksamhet med anknytning till de gröna näringarna och som kan och vill stötta LRFs arbete.

Mer om intressemedlemskapet i LRFs stadgar.

En intressemedlem förutsätts:

  • ha en tydlig tillhörighet eller anknytning till de gröna näringarna
  •  ha ett ändamål och bedriva en verksamhet som är förenlig med LRFs vision, stadgar och värdegrund
  • kunna bidra till arbetet för LRFs individmedlemmar
  • verka för sina kunders/medlemmars medlemskap i LRF

LRFs motiv för att inrätta ett intressemedlemskap var bland annat att näringslivet på landsbygden idag är mer differentierat och verkar på nya områden. Dagens organisationsmedlemmar täcker inte alla näringsverksamheter inom de gröna näringarna.

LRF vill också bejaka företag som satsar på svenska bönders produkter och satsa på innovation och entreprenörskap inom alla affärsområden. LRF har också intresse av att medverka till nätverk, projekt och partnerskap.

Ett intressemedlemskap medger:

  • Närvaro- och yttranderätt LRFs region- och riksförbundsstämma
  • Rätt att lägga fram förslag på regionstämma
  • Tidningen Land med Land Lantbruk och Skogsland
  • Möjligheter till samverkan med LRF i olika projekt
  • Möjligheter att på affärsmässig basis nyttja tjänster av LRFs dotterbolag. 

Avgift för intressemedlemskapAvgiften fastställs med hänsyn till den nya intressemedlemmens ändamål, nytta av LRF-medlemskapet samt till om det handlar om en intresseorganisation eller en organisation eller företag som bedriver kommersiell verksamhet

Lägsta årsavgift för medlemskap i LRF är 15 000 kr.

Avgiften fastställs för varje ny intressemedlem. Årsavgiften för ett regionalt medlemskap kan ligga lägre än 15 000 kr.

Centrala intressemedlemmar Biodlingsföretagarna, Danaegg, Dina Försäkringar, Farmartjänst riks, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, LF AB, Sveriges djurbönder, Svensk vattenkraft förening, Sveriges Grisföretagare, Sv Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och Vattenbrukarnas riksförbund

Exempel på regionala intressemedlemmarSamtliga Länsförsäkringarbolag, Väderstadsverken, Siljans bröd. Naturbruksgymnasiet Västra Götaland, Varaslättens lagerhusförening, Vallberga Lantmän, Växa Halland, Knislingeortens Lagerhusförening, Kristianstadsortens Lagerhusförening och Södra Åby lokalförening.

Ansökan om intressemedlemskapAnsökan om centralt intressemedlemskap skickas till LRF, 105 33 Stockholm eller direkt till Anders Karlsson, som äver svarar på frågor om intressemedlemskap över telefon, 08-787 57 37.

Ansökan om regionalt intressemedlemskap ställs till LRFs respektive regionkontor. Adresser finns på respektive regions sida.