Tillsammans stödjer vi den enskilda medlemmens utveckling

Till LRFs medlemmar hör, förutom enskilda medlemmar med verksamhet inom de gröna näringarna, ett antal bondeägda ekonomiska föreningar med dotterföretag. Till exempel Arla Foods, Scan, Lantmännen och Södra Skogsägarna. Tillsammans arbetar LRF och organisationsmedlemmarna för att stödja utvecklingen av den enskilda medlemmens företag.

LRFs organisationsmedlemmar kallas för Lantbrukskooperationen. Lantbrukskooperationen ägs av medlemmarna och hög vinst är därför inte det främsta målet. Istället försöker man pressa marginalerna och lämna återbäring till sina medlemmar.

Medlemmarna i lantbrukskooperationen är alltså inte bara kunder, utan också leverantörer och ägare. Att lantbrukarna själva äger de lantbrukskooperativa företagen ger dem möjlighet att ta ansvar för hela produktionskedjan, från råvara till konsument.

Den enskilda medlemmen väljer själv

Mellan LRF och organisationsmedlemmarna finns en stor samstämmighet om att den enskilda medlemmen gör affären och själv väljer affärspartner. LRFs ambition är att vara den enskilda medlemmens redskap, i till exempel företagsutveckling politisk påverkan.

Kooperationen ska vara bondens bästa partner

På samma sätt vill LRF stödja organisationsmedlemmarna i deras strävan att vara bondens bästa affärspartner. De lantbrukskooperativa företagen ska också kunna möta konsumenten i hennes eller hans efterfrågan på mer värde i produkter och tjänster från Sveriges bönder.

Därför satsar LRF på att erbjuda organisationsmedlemmarna olika mötesplatser för att utvecklas och samverka. Ett led i detta är ett omfattande utbildningsprogram för förtroendevalda i de kooperativa företagen, bland annat i omvärldsanalys och utveckling av kooperationen som idé.

Läs mer om LRFs organisationsmedlemmar.

Läs mer om LRFs satsning på utbildning för förtroendevalda.