LRFs organisationsmedlemmar kallas också för lantbrukskooperationen. Lantbrukskooperationen ägs av medlemmarna och hög vinst är därför inte det främsta målet. Istället försöker man pressa marginalerna och lämna återbäring till sina medlemmar.

Medlemmarna i lantbrukskooperationen är alltså inte bara kunder, utan också leverantörer och ägare. Att lantbrukarna själva äger de lantbrukskooperativa företagen ger dem möjlighet att ta ansvar för hela produktionskedjan, från råvara till konsument.

Läs mer om LRFs organisationsmedlemmar.