Välkommen till LRF Skåne

Anmäl till LRF Ungdomens stämman

Till samtliga LRF-ungdomar i Skåne Välkommen till Ekebo, Munka Ljungby och LRF Ungdomen Skånes årsmöte lördagen den 15 november 2014. Tidsplan för dagen återkommer vi med. Anmäl dig senast den 4 november nedan eller till LRF Sk...

Aktuellt i Skåne

En mjölkmarknad i förändring

Nyhet Skåne, 2014-10-23

Ökad efterfrågan på mjölkprodukter, en global priskänslig marknad och politiska åtgärder för att dämpa mjölkkrisen. Det var några av de samtalsämnen som togs upp under LRF Skånes mjölkmöte på Skånesemin i Hörby. Palle Borgström, ledamot i LRFs...

Lägesrapport för stämmobeslut

Nyhet Skåne, 2014-10-15

från LRFs riksförbundsstämma 2014

Länsstyrelsen Skåne informerar om möjligheten att ge stöd till producenter som önskar delta i offentlig upphandling

Nyhet Skåne, 2014-10-15

Länsstyrelsen Skåne arbetar aktivt med att få fler skånska aktörer att delta i kommunernas upphandling av livsmedel, entreprenad eller liknande. Som ett led i detta och för att underlätta för aktörerna med bland annat upphandlingsregler, kan aktören få...