Välkommen till LRF Skåne

Hjälp fler konsumenter att handla svensk påskmat!

Påskkampanj! Nu hjälps vi åt att sprida appen till fler konsumenter och med att få fler företag att lägga in sina varor. Vid det här laget har 90 300 konsumenter laddat ner appen. Men LRF vill underlätta för fler att handla sve...

Aktuellt i Skåne

Informationsmöte kring salmonella

Nyhet Skåne, 2014-04-08

Idag, den 8 april, är det två informationsmöten kring salmonella. Vid första mötet kom runt 90 personer. LRF Skåne, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Skåne och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har bjudit in djurägare, entreprenörer,...

CAP

Nyhet Skåne, 2014-04-07

Läs LRF Skånes CAP-remissvar till LRF Riks

Rapport från LRF Skånes styrelsesammanträde 2014-03-05

Nyhet Skåne, 2014-03-31

1. Inför LRF Skånes stämmaLRF Skåne håller stämma 24 mars på Alnarp.Styrelsen gick igenom motionerna och beslutade att fastställa svar på motionerna. Styrelsen beslutade att utse Vittsjö LRF till årets lokalavdelning. Styrelsen beslutade att utse Anne...