Välkommen till LRF Skåne

Anmäl till LRF Ungdomens stämman

Till samtliga LRF-ungdomar i Skåne Välkommen till Ekebo, Munka Ljungby och LRF Ungdomen Skånes årsmöte lördagen den 15 november 2014. Tidsplan för dagen återkommer vi med. Anmäl dig senast den 4 november nedan eller till LRF Sk...

Aktuellt i Skåne

Lägesrapport för stämmobeslut

Nyhet Skåne, 2014-10-15

från LRFs riksförbundsstämma 2014

Länsstyrelsen Skåne informerar om möjligheten att ge stöd till producenter som önskar delta i offentlig upphandling

Nyhet Skåne, 2014-10-15

Länsstyrelsen Skåne arbetar aktivt med att få fler skånska aktörer att delta i kommunernas upphandling av livsmedel, entreprenad eller liknande. Som ett led i detta och för att underlätta för aktörerna med bland annat upphandlingsregler, kan aktören få...

Många åsikter kring arrendeutredning

Nyhet Skåne, 2014-10-14

Omkring 100 personer kom till Frostavallen för att lyssna när Åsa Odell, ordförande i LRFs Arrenderåd och Lars-Göran Svensson, LRFs expert i arrendeutredningen presenterade utredningen och svarade på frågor kring denna. Marianne Andersson, ordförande för...