Välkommen till LRF Skåne

LRF Skåne arbetar för dig som äger, brukar och/eller är verksam inom jord, skog och trädgård samt i landsbygdens miljöer. I dagsläget har vi drygt 21 000 medlemmar.

Aktiviteter