Välkommen till LRF Skåne

Anmäl till LRF Ungdomens stämman

Till samtliga LRF-ungdomar i Skåne Välkommen till Ekebo, Munka Ljungby och LRF Ungdomen Skånes årsmöte lördagen den 15 november 2014. Tidsplan för dagen återkommer vi med. Anmäl dig senast den 4 november nedan eller till LRF Sk...

Aktuellt i Skåne

LRF söker äganderättsexpert

Nyhet Skåne, 2014-10-29

Vill du vara med och utveckla och driva LRFs regionala näringspolitiska arbete i frågor kring äganderätt och brukanderätt för de gröna näringarna? Då är det dig vi söker! Läs mer om tjänsten här

Solresa i Helsingborg gav inspiration och nytänk

Nyhet Skåne, 2014-10-27

Intresset för att producera el från solceller är stort och i dagsläget är nu ca 15 gårdar i Helsingsborgsområdet som har investerat i solelsanläggningar. För att få del av erfarenheterna man gjort och inspirera fler anordnade LRF Skåne en solcellresa en...

En mjölkmarknad i förändring

Nyhet Skåne, 2014-10-23

Ökad efterfrågan på mjölkprodukter, en global priskänslig marknad och politiska åtgärder för att dämpa mjölkkrisen. Det var några av de samtalsämnen som togs upp under LRF Skånes mjölkmöte på Skånesemin i Hörby. Palle Borgström, ledamot i LRFs...