Skogen

Det finns goda möjligheter att öka tillväxten i Sveriges skogar med kanske 50 procent på lite sikt. En sådan utveckling skulle göra det lättare för oss att ställa om till ett grönare och mer hållbart samhälle. Men då ska det också vara lönsamt för skogsägarna. Det är det som LRFs och skogsägarrörelsens projekt Kraftsamling Skog handlar om.

För mer information om skogen, skogspolitiken och dess möjligheter, gå till Medlemsnätets sidor om skog.