För medlem som äger/brukar åker och/eller skog eller som har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kronor.

Omsättningen är de samlade intäkterna i företaget inklusive arrende, gårdsstöd och övriga EU-ersättningar. Omsättning från skogsavverkning ingår inte.

Medlemsavgiften är uppbyggd av tre delar:

  • Ideell avgift: 320 kr
  • Fast serviceavgift: 1520 kr exklusive moms
  • Rörlig serviceavgift som baseras på brukad åker, ägd skog samt omsättning inom de gröna näringarna (moms tillkommer)

Längre ner på sidan hittar du mer information om medlemsavgifterna.

Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen. Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog.

För dig med företag är hela summan, förutom den ideella avgiften, avdragsgill.