Du som är företagarmedlem eller personmedlem får tidningarna Land, Land lantbruk och Land Skogsbruk hem i brevlådan. Familjemedlemmar i LRF kan läsa tidningarna digitalt.

Tidningen Land - För ett hållbart land 

Land tror på det som är äkta, nära och hållbart. Den familjära tonen i Land gör det möjligt att förklara komplexa frågor så att många kan ta till sig budskapet. Land både lär ut och roar samtidigt som den knyter samman land och stad. Hus och trädgård, hälsa och mat, djur och natur – alltid ur ett hållbarhetsperspektiv – är ämnen som Land lyfter med stor trovärdighet och som våra härligt hängivna läsare älskar.

Land Lantbruk - Sveriges största lantbrukstidning

Land Lantbruk, som är LRFs medlemstidning, är Sveriges största lantbrukstidning. Land Lantbruk förklarar, nyanserar och ger perspektiv på nyhetsflödets olika händelser. Land Lantbruk täcker det breda spektrum av verksamheter som Sveriges lantbrukare arbetar inom.

Land Skogsbruk - Sveriges största skogstidning

Land Skogsbruk är Sveriges största skogstidning för enskilda skogsägare. Land Skogsbruk sätter ljuset på den enskilde skogsägarens möjligheter och skriver om skogsskötsel, teknik, ekonomi och politik.