LRF Skogsägarna bjuder in till ett webbinarium den 22 oktober för att presentera den nya rapporten ”Frivillig grund – förslag till ett nytt system för skydd av skog i Sverige”. På seminariet presenterar vi en undersökning av hur LRFs skogsägande medlemmar ser på olika modeller för skydd av skog, hur Norge arbetar med frivilligt formellt skydd och hur en svensk modell för frivillig grund skulle kunna se ut. Frågan är särskilt aktuell i den politiska debatten med anledning av att regeringen förväntas presentera en ny skogsproposition i november.

Program:

  • Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna, hälsar välkommen.
  • Hur ser LRFs skogsägande medlemmar på skydd av skog och naturvärden på den egna marken? Sophie Lind, analyschef, LRF.
  • Hur fungerar frivilligt skydd av skog i Norge? Pål Klevan, seniorrådgivare, Miljödirektoratet.
  • Hur kan en svensk modell för frivilligt formellt skydd se ut? Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna.

Webbinariet spelades in och du här kan du se det i efterhand.