Tillsammans får vi landet att växa!

Lantbrukarnas Riksförbund

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden företagar- och intresseorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

LRF är:

  • 128 000 medlemmar
  • 65 000 företag
  • 4 procent av Sveriges BNP
Berättelsen om LRF

Vad gör vi?

LRF arbetar bland annat med att skapa positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter. LRF bygger kunskap hos medlemmar, förtroendevalda och anställda, erbjuder medlemmarna personlig service och genom egen affärsverksamhet på utvalda områden tillgodose efterfrågan på kvalitativa tjänster.