Många vill – men få kan

LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén om den komplexa ägarskiftesfrågan.

Läs mer

Aktuella frågor

Viltstammarna av klövvilt och stora fåglar är för stora. För att vi ska kunna uppnå samhälleliga mål om skogsproduktion, trafiksäkerhet, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion måste aktiva åtgärder sättas in för att minska viltstammarna – vi måste jaga mer.

Läs Viltskadekommisonens rapport här

Framtidens Bonde är en serie webbinarier som ger dig en djupare inblick i en av de hetaste svenska framtidsbranscherna – de gröna näringarna!

Anmäl dig till kommande webbinarier eller titta i efterhand

På skördefesten, höstmarknaden eller varför inte på din lokala LRF-träff? Frågorna i vår tipspromenad passar vid många tillfällen och är ett bra sätt ha trevligt tillsammans och sprida kunskap. Den är gratis att ladda ner och skriva ut. Allt du behöver ordna själv är pennor. Lycka till!

Till tipspromenaden

Just nu pågår ett parlamentariskt arbete med att ta fram en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. Den 31 augusti 2023 lämnade Renmarkskommittén över sitt delbetänkande till regeringen. Ett delbetänkande som saknar nödvändig konsekvensbeskrivning.

Här kan du läsa mer

Från Sverige, för Sverige

Sveriges godaste försvar

Läs mer

Skogens matematik

Våra skogar bidrar till biologisk mångfald, ett bättre klimat, en levande landsbygd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning för många.

Besök skogen!