Aktiviteter
Pressmeddelanden

Lantbruket får egen utbildning på Handelshögskolan

Det gröna näringslivet i Sverige omsätter 72 miljarder. Nu får företagen inom de gröna näringarna sitt första managementprogram för företagsledare – MPG. 

Förbättringar i nya djurskyddslagen

Regeringen har presenterat propositionen kring en ny djurskyddslag. LRF är positivt till att regeringen moderniserar och anpassar den gamla djurskyddslagen till dagens utvecklade lantbruksverksamhet. – Det är bra att den nationella livsmedelsstrategin nu finns med som utgångspunkt för regeringsförslaget. Målsättningen med strategin är att vi ska kunna öka Sveriges livsmedelsproduktion samtidigt som vi har en fortsatt god djuromsorg, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Välkommen till seminarium om skog och äganderätt

Äganderätten finns inskriven i grundlagen, men många skogsägare upplever att rådigheten över egen mark hotas allt mer. Myndighetsbeslut kan stoppa möjligheten att bruka skogen - utan att ge de drabbade skogsägarna ersättning. Välkommen till ett seminarium om juridiken i skogen måndag 19 mars 11.00.

Mjölkrapporten nr 1 2018

Sveriges kor är högproduktiva. De mjölkade mer 2017 jämfört med tidigare år. Anledningen till ökningen är ett långsiktigt kvalitetsarbete med bra foder och god djurhälsa. Den nyheten och mycket mer, står att läsa i senaste numret av Mjölkrapporten från LRF Mjölk.

Inbjudan pressträff LRF och Altor om ägarförändringen i LRF Konsult

Media hälsas välkomna att träffa huvudaktörerna bakomdagens besked om ny ägarkonstellation i LRF Konsult.

LRF i partnerskap med Altor för att utveckla LRF Konsult

LRF Konsult är med sina 75 000 företagskunder Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyrå. Ägaren LRF tar nu in Altor som ägarpartner för att ta nästa viktiga steg i utvecklingen för LRF Konsult.

Positivt entreprenörspar vinnare av Ung Växtkraft

Sara Wallemyr och Anders Nilsson från Falköping vinner LRF Ungdomens och Länsförsäkringars pris Ung Växtkraft på 50 000 kronor. – Vi är så glada och stolta över priset, en riktig härlig boost för både oss och företaget. Det känns som ett fint kvitto på att vi är på rätt väg, säger Sara Wallemyr och Anders Nilsson.

Unik genomgång av landsbygdens företag

Livsmedelsförädling, turism, trädgårdsodling, köttproduktion och entreprenad. De är de stora tillväxtbranscherna inom det gröna näringslivet i Sverige som nu omsätter 72 miljarder kronor årligen. Det visar den unika genomgång av 29 olika branscher som LRF presenterar i boken "Grön entreprenör – Affärsmöjligheter i hela landet”.