GNI Q4 2023

Grönt Näringslivsindex tar temperaturen på den aktuella konjunkturen inom fem sektorer av lantbruks- och skogsföretag samt industrin. Totalt omsätter det gröna näringslivet 151 miljarder kronor.

Läs mer

LRFs framgångar 2023

LRF har under ett händelserikt 2023 arbetat hårt med många viktiga frågor. Läs om några av de positiva nyheterna och framgångarna som vi gemensamt åstadkom under året.

Läs mer

Aktuella frågor

Den 6 september 2023 konstaterades Sveriges första fall av afrikansk svinpest. Vi befinner oss i ett allvarligt läge och det är av största vikt att smittan inte sprids.

Läs mer

EU-kommissionen presenterade i juni 2022 ett förslag till lagligt bindande mål för hur mycket av medlemsländernas natur som ska återskapas, under namnet förordningen om restaurering av natur.

Läs mer

Viltstammarna av klövvilt och stora fåglar är för stora. För att vi ska kunna uppnå samhälleliga mål om skogsproduktion, trafiksäkerhet, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion måste aktiva åtgärder sättas in för att minska viltstammarna – vi måste jaga mer.

Läs Viltskadekommisonens rapport här

Hjälp oss att göra vår webbplats bättre genom att fylla i ett kort formulär som du hittar här

Skogens matematik

Våra skogar bidrar till biologisk mångfald, ett bättre klimat, en levande landsbygd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning för många.

Besök skogen!