Pressmeddelanden

Årets gröna kommun - utses av Sveriges bönder

Vilken kommun i Sverige är bäst på att skapa förutsättningar för det gröna näringslivet? En kommuns inställning och beslut är ofta avgörande för om en lantbrukare vågar satsa eller inte. Nu utser LRF och de svenska lantbrukarna för första gången Årets Gröna kommun.

Skogsägare välkomnar dom om lavskrika

Mark- och miljödomstolen meddelade idag dom i det så kallade lavskrikemålet. Domstolen ger skogsägarna rätt och upphäver Skogsstyrelsens förbud. Ett dubbelfel har begåtts av myndigheterna, som varken har följt principerna i bombmurklemålet eller sett till att rätt myndighet har gjort prövningen. 

Landets bönder kan bli egna teleoperatörer för att få mobiltäckning

Delar av den svenska landsbygden – lantbrukets arbetsplats –  saknar täckning i mobilnätet. I ett nytt teknikprojekt tar nu Sveriges bönder saken i egna händer. Mobiltelefontekniken har utvecklats för stadsmiljöer. Men ett mer modernt och digitaliserat jordbruk kräver fungerande infrastruktur överallt. Internet och mobilnät krävs för att sensorer och mikrodatorer i lantbruksmaskiner ska kunna kommunicera med varandra.

Barnen få lära sig om var maten kommer ifrån- ny utställning invigs på Universeum

Avståndet mellan stad och land växer. Och i och med detta minskar också kunskapen om var maten kommer ifrån. För att ändra på detta har LRF i samverkan med Jordbruksverket och Universeum skapat en helt ny utställning på Göteborgs välkända Science Center. På fredag den 29 september är det högtidlig invigning med en skolklass från Östra Karup som hedersgäster. 

Sveriges bönder ska ge svenska politiker ny kunskap

Nu ska Sveriges bönder ge politikerna ett kunskapslyft om landsbygdsföretagande, jobb, mat, klimat och hållbarhet. Under veckorna 39 och 40 får tröskningen vänta när LRFs medlemmar uppvaktar kommunpolitiker runt om i landet. 

Mjölkrapporten nr 3 2017

Ökad optimism råder på den svenska mjölkmarknaden. Mjölkpriserna ligger nära den högsta nivån på tio år, enligt Mjölkrapporten från LRF Mjölk. Kilopriset för konventionell mjölk är 3,60 kronor och 4,70 kronor för den ekologiska mjölken. Det innebär att betalningen till bonden nu är 38 respektive 17 procent högre än i september förra året. Med den förbättrade ekonomin stiger också den svenska mjölkinvägningen.

LRF: För få satsningar på grönt företagande i höstbudgeten

Regeringens budget som presenterades idag präglas av nästa års valrörelse. Reformutrymmet i budgeten är rekordstort vilket medför ett stort antal satsningar. Tyvärr alltför få inom det gröna näringslivet. – Jag är positiv till det ökade stödet för jordbruket i norra Sverige och satsningen på ett växtförädlingscentrum. Men jag saknar konkreta åtgärder för att genomföra riksdagens beslutade livsmedelsstrategi, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Avverkningstak för skog stoppas i EU

EU-parlamentet har idag röstat nej till kommissionens förslag om upptag och utsläpp av klimatgaser från markanvändning.  Detta är en seger för skogsägare i EU och en stor framgång framförallt för Sverige och Finland, länder som till stor del är beroende av skogsbruket.  Att avverkningstaket inte införs betyder att svenska skogsägare kan fortsätta med det hållbara brukande som innebär både skogstillväxt och att skogsråvaran används för att uppnå klimatmålen.