Pressmeddelanden

Svensk mat på julbordet – låt bönderna ta klimatansvar

Vill du känna gott klimatsamvete? Välj svenska matvaror på julbordet i år.

Svensk julgran årets klimatjulklapp

En nyhuggen svensk julgran kan vara julens bästa klimatinsats.  Granen har tagit upp och lagrat cirka 11 kilo koldioxid från atmosfären. Dessutom gör granen ytterligare en klimatinsats när den kastats ut.

Viktigt att staten vill få bukt med betesskadorna

De ökande viltskadorna får allt svårare konsekvenser för skogsägare och bönder i Sverige. LRF är positivt till att både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket nu klargör att betesskadorna måste minska. – På flera håll i Sverige hotas skogsbruk och lantbruk ekonomiskt av de ökade stammarna av älg, hjort och vildsvin. Totalt förlorar Sveriges lantbrukare miljardbelopp och det är inte hållbart länge. Vi måste få hjälp av jägarkåren att minska vilttrycket, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

75 procent av böndernas inkomst torkade bort

Sommarens torka har fått drastiska ekonomiska konsekvenser för Sveriges bönder. Nettoinkomsten har sjunkit med 75 procent, från 9 miljarder till 2,4 miljarder. Det är den lägsta siffra som har uppmätts sedan mätningarna infördes 1990.

Skogsägarrörelsens historiska betydelse dokumenterad

Nu finns skogsägarrörelsens historia kartlagd och i tryck. Bakom arbetet står fyra pensionerade veteraner inom rörelsen, alla med sina expertområden. Arbetet har gått ut på att ta reda på vad som påverkat skogsägarrörelsen och hur skogsägarrörelsen påverkat andra. Resultatet har blivit sju rapporter, ett tjugotal inspelade intervjuer med framträdande personer i skogsägarrörelsen samt kartläggning av källmaterial och arkiv. Detta överlämnas nu till historieprojektets uppdragsgivare LRF Skogsägarna.

Svenska matjordar blir allt bördigare

I Europa förstörs 24 kvadratmeter åkermark varje sekund. För att motverka förstöring av oersättlig matjord uppmärksammas FN:s World Soil Day den 5 december. Situationen för den svenska åkermark är bättre. Det beror till stor del på en ökad odling av gräs till betande djur som leder till ökad mullhalt.

26 nybakade förslag för mer svensk mat

26 nya förslag ska öka möjligheten till nästa steg för den nationella livsmedelsstrategin. LRF föreslår tydliga och mätbara mål som ökar chansen till mer aktivitet istället för ytterligare utredningar.

Gotlandsparet är kungarna av köttföretag

Anna och Christer Melander från Gerum på Gotland har utsetts som Årets Nötköttsföretag 2018. Segern tog i fint sällskap. Bland de nominerade medtävlarna var nämligen kung Carl XVI Gustaf på Stenhammars godsförvaltning. – Lite roligt är det ju allt att vinna över kungen, säger 44-årige Christer Melander.