Pressmeddelanden

Dom: Matproduktion viktigare än kraftledningsbygge

Sveriges lantbrukare har fått ett viktigt glädjebesked från Mark och miljödomstolen. Matproduktionen är viktigare än att kunna bygga kraftledningar på åkermark.

Unga bönder måste mångmiljoninvestera för att förverkliga gröna drömmar

Sveriges lantbrukare blir allt äldre. I en ny undersökning bland unga LRF-medlemmar svarar var tredje att det krävs 2-5 miljoner kronor för att ta över gården, var fjärde bedömer att det krävs 5 miljoner eller mer, kapitalinsatser som gör att många ägarskiften skjuts på framtiden. Utan nödvändiga åtgärder riskerar vårt lantbruk att tappa i internationell konkurrenskraft.

Bönderna jublar: Vätternrundan håller hela vägen

Äntligen ett idrottsevenemang som tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. När klassiska Vätternrundan på cykel genomfördes under helgen så var ett brett hållbarhetstänkande i fokus för arrangörerna. – Hållbarhet är större än bara vilken mat som serveras, hållbarhetsaspekten måste finnas med i alla olika delar, säger Gunilla Brynell, VD Vätternrundan.

LRF välkomnar besked om skördedispens i torkan

Jordbruksverket har idag tagit beslut om skördedispenser för att underlätta situationen för svenska lantbrukare under pågående torka. Undantaget gäller både mark i träda och obrukad fältkant på ekologisk fokusareal. – LRF uppskattar Jordbruksverkets snabba besked om skördedispens. Torkan under maj och juni har satt många lantbrukare i en mycket besvärlig situation och därför är alla möjligheter att förbättra foderläget mycket välkomna, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

Bra att regeringen ställer krav på ursprungsmärkning

LRF är positivt till att regeringen vill att restauranger och storkök ska ange varifrån det kött som serveras kommer. Detaljhandeln har infört ursprungsmärkning sedan flera år. Något som hjälpt konsumenterna att kunna hitta kött som produceras med större omsorg och kvalitet.

Löften om enklare jordbrukspolitik i EU infrias inte

Dagens förslag från EU-kommissionen om jordbrukspolitiken efter 2020 är en besvikelse. Förenklingar har utlovats men direktersättningarna och landsbygdsprogrammet till bönderna skärs ned och krånglas till. För större gårdar, som står för en viktig del av livsmedelsproduktionen, minskar direktstödet dramatiskt när en viss storlek på gården passeras.

Skänningeorten - Årets lokalavdelning inom LRF

Skänningeortens lokalavdelning i Östergötland har tilldelats prisets ”Årets lokalavdelning” inom LRF. Skänningeorten prisas för sitt goda arbete med att sprida kunskap och framtidstro bland bygdens landsbygdsföretagare. Det visar att det går att väcka liv i en slumrande lokalavdelning och skapa en stark gemenskap. Skänningeortens styrelse med ordförande Kristin Henrysson och kassör Andreas Hallin fick idag motta priset på LRFs riksförbundsstämma av förbundsordförande Palle Borgström.

Regeringens beslut om nyckelbiotoper är oacceptabelt för Sveriges skogsägare

Med beslutet om inventering av nyckelbiotoper går regeringen helt emot skogsägarrörelsens förslag om hur vi skapar rättssäkerhet i skogen. Regeringen förstärker dessutom inriktningen att den som tagit störst hänsyn till miljön drabbas negativt. Sveriges samlade skogsägarrörelse kräver att inventeringen som den är utformad i regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen stoppas.