Från Sverige, för Sverige

Utan en egen matproduktion blir Sverige väldigt sårbart. Ju mer svensk mat du köper, desto starkare blir Sveriges försörjningsförmåga.

Läs mer

13 000 underskrifter för minskad vildsvinsstam

Antalet trafikolyckor med vildsvin ökar. Det är mycket allvarligt och LRF har länge varnat den stora vildsvinspopulationen. Vi har samlat in 13 000 underskrifter från personer som vill minska stammen med 90 procent.

Läs mer i Palle Borgströms blogginlägg

Aktuella frågor

Ska vi producera mat eller fylla i blanketter? Sveriges bönder kämpar med en allt tyngre regelbörda. Nu måste regeringen agera. 

Regler inom lantbruket

En pågående statlig utredning håller på att analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU.

Det här är vårt perspektiv på frågan.

 

"Den dolda revolutionen i skogen" beskriver en systemförändring där hänsyn och avsättningar i den svenska skogen avgörs av generella bestämmelser istället för myndighetsbeslut i det enskilda fallet. Rapporten presenterar också flera konkreta lösningar på hur dessa utmaningar kan hanteras.

Läs mer och ladda ner rapporten

Bli medlem i LRF

Läs mer och bli medlem