Pressmeddelanden

LRF föreslår lagändring om viltutfodring

Lantbrukarnas riksförbud föreslår en ändring i jaktlagen och jaktförordningen för att reglera utfodringen av vilt i landet. – Utfodring ska vara tillåten, men det bör finnas regler på hur och vad man ger djuren, säger Anders Wetterin, jakt- och viltexpert på Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Ekoodlarna Emil och Therese Olsson är nominerade till årets spjutspetsföretagare

Genom sitt genuina intresse hittar Emil och Therese Olsson ständigt nya möjligheter inom ekoodling. Idag driver de en effektiv produktion på Slätte gård. De är nu nominerade till priset Årets spjutspets 2017.

Tävlingsinriktade grisbönder nominerade till Årets spjutspets 2017

Paret Anna och Örjan Bertilsson som driver Persgård i Varberg är den tredje kandidaten till priset Årets spjutspets 2017. På gården bor landets mest produktiva suggor. Utmärkelsen delas ut till ett framgångsrikt företag inom det gröna näringslivet. – Det känns väldigt fint att vara nominerad. Jag är en tävlingsmänniska. Det är sånt här man strävar efter, säger Örjan Bertilsson.

Palle Borgström föreslås som ny förbundsordförande i LRF

LRFs valberedning föreslår Palle Borgström som ny förbundsordförande efter Helena Jonsson som avgår i samband med LRFs riksförbundsstämma i maj.

Offensivt lantbruksföretag nominerat till Årets spjutspets 2017

Ann och Janne Eriksson, Snöborgs gård i Dala-Järna, är den andra kandidaten att nomineras till priset Årets spjutspets 2017. Priset delas ut till ett framgångsrikt företag inom det gröna näringslivet.

Större hänsyn till djur i konsumentköplagen – en framgång för hästnäringen

Riksdagens civilutskott anser att konsumentköplagen ska ta större hänsyn till köp av levande djur. Det är en stor framgång för LRF och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Nyskatteutredning hot mot strukturomvandling inom jord- och skogsbruk

Det nya förslaget om höjd stämpelskatt försvårar behovet av effektiva fastighetssammanslagningar inom det svenska skogs- och jordbruket. – Storleksutvecklingen i svenskt jordbruk går redan betydligt långsammare än i viktiga konkurrentländer som Danmark och Tyskland. Med det nya förslaget försvåras möjligheten till viktig effektivisering genom fastighetssammanslagningar eller klyvningar inom svenskt jord- och skogsbruk, säger Annika Bergman, ledamot av  LRFs, Lantbrukarnas Riksförbund, förbundsstyrelse.

Klart besked om villkor för växtskyddsmedel

Lantbrukare riskerar inte att få avdrag på tvärvillkoren när de använder sig av de nya villkoren om slopad skyddszon för växtskyddsmedel trots att kravet finns krav på etiketten. De behöver inte heller dra tillbaka sin begäran om utbetalning för miljöersättning. Det slår Jordbruksverket fast och LRF välkomnar det klara beskedet.