Grönt Näringslivsindex

Gröna Näringslivsindex tar temperaturen på den aktuella konjunkturen inom fem sektorer av lantbruks- och skogsföretag samt industrin. Totalt omsätter det gröna näringslivet 151 miljarder kronor.

Årets tredje rapport

Aktuella frågor

Framtidens Bonde är en serie webbinarier som ger dig en djupare inblick i en av de hetaste svenska framtidsbranscherna – de gröna näringarna!

Anmäl dig till kommande webbinarier eller titta i efterhand

Vargen har länge varit ett allvarligt problem för många av LRFs medlemmar eftersom den angriper tamboskap, får- och lammföretagare är särskilt utsatta. Vargen dödar eller skadar ofta inte bara ett djur utan ofta flera vid samma tillfälle. På senare tid har problematiken eskalerat och sprider sig geografiskt. Vargangreppen i till exempel Västra Götaland har ökat snabbt och dramatiskt under 2023. 

Här kan du läsa mer

Intresset för förnybar energi har ökat stort de senaste åren. Det har lett till en stor mängd förfrågningar till LRFs medlemmar om byggnation av solcellsparker på deras mark. 

Denna guide syftar till att förenkla etablering av solcellsanläggningar i Sverige. Den kan användas som utgångspunkt vid diskussioner mellan projektörer av solcellsanläggningar och markägare. Innehållet ger uttryck för generella åsikter utarbetade av LRF och är inte på något sätt bindande.

Här hittar du guiden

Just nu pågår ett parlamentariskt arbete med att ta fram en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. Den 31 augusti 2023 lämnade Renmarkskommittén över sitt delbetänkande till regeringen. Ett delbetänkande som saknar nödvändig konsekvensbeskrivning.

Här kan du läsa mer

Från Sverige, för Sverige

Sveriges godaste försvar

Läs mer

Skogens matematik

Våra skogar bidrar till biologisk mångfald, ett bättre klimat, en levande landsbygd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning för många.

Besök skogen!