Nature Restoration Law

Låt inte svensk landsbygd bli ett museum

Läs mer

Aktuella frågor

Gårdsförsäljning av alkohol är en av flera viktiga reformer för att fler ska kunna leva och verka på landsbygden. Dryckesbranschen är inte en isolerad bransch utan är en viktig pusselbit i en lokal samverkan på landsbygden som skapar attraktionskraft och utveckling. Vi vill att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bör tillåtas snarast. Det skulle gynna småföretagares möjlighet att växa och skapa arbetstillfällen på landsbygden, samtidigt skull det möta konsumenters växande efterfrågan.

Här kan du läsa mer om gårdsförsäljning

Framtidens Bonde är en serie webbinarier som ger dig en djupare inblick i en av de hetaste svenska framtidsbranscherna – de gröna näringarna!

Anmäl dig till kommande webbinarier eller titta i efterhand

Varannan tugga importerad men fler vill köpa svenskt och lokalproducerat. För att kunna möta den efterfrågan krävs konkurrenskraftiga villkor så att Sveriges bönder kan nå lönsamhet.  Därför är en nationell livsmedelsstrategi som skapar tillväxt i svensk livsmedelsproduktion så viktig. 

Svensk mat

Skogens matematik

Våra skogar bidrar till biologisk mångfald, ett bättre klimat, en levande landsbygd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning för många.

Besök skogen!