Pressmeddelanden

Efter avslöjandena om hot mot svenska bönder: LRF möter justitieministern idag

När LRFs ordförande Palle Borgström avslöjade att svenska bönder utsätts för hat och hot både på sina gårdar och i sociala medier blev reaktionerna kraftiga. Idag diskuterar Palle Borgström med justitieminister Morgan Johansson om vilka åtgärder som kan vidtas för skydda bönder som arbetar för att förse konsumenterna med  livsmedel.

EU-budgeten: Kännbara besparingar på jordbruksområdet

En ökad EU-budget med 11 procent men en neddragning av jordbruksstödet med fem procent. Det är de stora dragen i dagens förslag till långtidsbudget från EU-kommissionen. Jordbruksstödets andel av EU-budgeten sjunker därmed från 40 procent till 30 procent.

Svenska bönder alltmer positiva till framtiden

Framtidstron ökar bland de svenska bönderna. Det visar en färsk undersökning av Ipsos som görs bland LRFs medlemmar. Drygt sex av tio företagare inom det gröna näringslivet ser ljust på framtiden kring att leva och driva företag på landsbygden.

Digitala värmländska gårdar nomineras till europeiskt innovationspris

Lantbrukaren och entreprenören Kikki Ahlstedt Karlsson är Sveriges nominering till ett europeiskt innovationsspris för kvinnor. Innovationen är en digital gemensam gårdsbutik för värmländska gårdar, som för konsumenter och producenter närmare varandra.

Fortsatt osäkerhet i skogsfrågan efter lavskrikedom

Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag dom i det så kallade Lavskrikemålet. Domstolen återvisar ärendet till Mark- och miljödomstolen i Östersund eftersom den senare inte prövat om förbudet att avverka var rätt i förhållande till artskyddsförordningens bestämmelser.

EU vill stärka böndernas position i livsmedelskedjan

Under en lång följd av år har böndernas andel av vad konsumenten betalar för en vara sjunkit. Detta är en trend i hela EU-området. Lantbrukare kan ofta ha svårt att hävda sina intressen i avtal med stora livsmedelkedjor.   

Mjölkbönder från hela landet får guldmedalj av kungen

I år får 31 mjölkföretagare LRF Mjölks Guldmedalj efter att ha levereratmjölk av toppkvalitet i minst 23 år. Medaljerna delas ut av Kung Carl Gustaf den 16 april vid en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Vid prisutdelningen talar försvarsminister Peter Hultqvist om mjölkböndernas betydelse för en trygg livsmedelsförsörjning och ett hållbart samhälle.

Jägare måste få sälja vildsvinskött

– Jägare måste få möjlighet att sälja vildsvinkött direkt till konsumenter och företag, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och LRF:s ordförande Palle Borgström. Nu har organisationerna lämnat ett gemensamt förslag till regeringen som ger många positiva effekter för såväl jägare, jordbrukare som konsumenter.