Aktiviteter
Pressmeddelanden

Strandskyddsfrågan prövas för travtränare Robert Bergh

LRFs agerande i strandskyddsfrågan kring fallet Robert Berghs travstall har redan givit ett första resultat – nu meddelar Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd i fallet.

De kan bli LRF Ungdomens nästan helt nya styrelse

Vid LRF Ungdomens riksstämma i mars 2017 föreslås fem nya ledamöter, varav en till ny ordförande. Det är vår tur att visa vad vi kan, säger Emilia Astrenius Widerström, föreslagen till ny riksordförande efter Nils Björid.

Äntligen gemensamma mål för en nationell livsmedelsstrategi

Efter 25 år av väntan har vi äntligen mål för svensk livsmedelsproduktion som alla kan ställa sig bakom. LRF har arbetat hårt för strategin och är oerhört lättad över att regering och allians äntligen har enats.

Nils Björid ställer inte upp för omval till ordförande i LRF Ungdomen

LRF Ungdomens riksordförande sedan 2014, Nils Björid, har valt att inte ställa upp för omval vid riksstämman i mars 2017.

Helena Jonsson väljer att sluta som LRF-ordförande vid nästa stämma

LRFs förbundsordförande sedan 2011, Helena Jonsson, har valt att inte ställa upp för omval vid kommande riksförbundsstämma i maj 2017.

LRF välkomnar betänkande från landsbygdskommittén

LRF har länge saknat en politik för landsbygden och med slutbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén finns nu ett förslag att jobba vidare med. Ett delbetänkande från kommittén lämnades 31 mars 2016 och idag den 4 januari lämnas slutbetänkandet, för Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Lönsamheten vänder uppåt för de svenska mjölkföretagen

Mejerimarknaden befinner sig i en positiv utveckling. Priset till mjölkföretagaren har sedan september stigit med 50 öre per kilo för konventionellt producerad mjölk och uppgår nu till 3,11 kronor.

Helena Jonsson om senaste budet i förhandlingarna om livsmedelsstrategin

Förhandlingarna mellan regeringen och alliansen kring en ny livsmedelsstrategi är, enligt en intervju med centerns Anders W Jonsson i gårdagens DN inne i ett slutskede. LRFs förbundsordförande Helena Jonsson kommenterar.