Säg hej till nya LRF.se!

Webbplatsen för de gröna näringarna

Så fungerar nya webben

Aktuella frågor

Sveriges skogsägare är klimathjältar och skogsbruk är nyckeln till den fossilfria framtiden. Med ett hållbart brukande får vi fler kvittrande fåglar, mer klimatsmarta produkter och ökad välfärd på landsbygden. 

Här kan du läsa mer om skogen

7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar.

Mer om biologisk mångfald

Lantbruket – det gröna näringslivet – i Sverige omsätter drygt 80 miljarder per år. Därför presenterar vi en kvartalsrapport, Grönt näringslivsindex som är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna.

Kolla in läget för de gröna näringarna.

Det är dags att utnyttja jord- och skogsbrukets fulla potential. Ge de gröna näringarna rätt förutsättningar så tillför vi ytterligare 50 terawattimmar i ny ren energiproduktion.

LRFs energipaket ger konkreta förslag på förbättrade förutsättningar 

Svensk mat

Sveriges bönder kan och vill producera mer mat med liten klimatpåverkan och låg användning av antibiotika och växtskyddsmedel. Fortfarande är nästan varannan tugga importerad men fler vill köpa svenskt och lokalproducerat. För att kunna möta den efterfrågan krävs konkurrenskraftiga villkor så att Sveriges bönder kan nå lönsamhet. 

Läs mer

Skogens matematik

Våra skogar bidrar till biologisk mångfald, ett bättre klimat, en levande landsbygd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning för många.

Besök skogen!