Aktiviteter
Pressmeddelanden

Handeln vill stoppa EU-förslag som stärker bönderna i livsmedelskedjan

Under en lång följd av år har böndernas andel av vad konsumenten betalar för en vara sjunkit. Detta är en trend i hela EU-området. Lantbrukare kan ofta ha svårt att hävda sina intressen i avtal med stora livsmedelskedjor. Nu finns en risk att handeln tillsammans med djurrättsorganisationerna stoppar EU-parlamentet från att stärka bondens roll i livsmedelskedjan.   

Vartannat lantbruksföretag har en kvinna i ledningen

En undersökning bland företagare i det gröna näringslivet visar att 46% av företagen har minst en kvinna i ledningen.

Jobb-boom i matproduktion ger klirr i Sveriges kassa

Inom ett år skapas 40 000 nya jobb inom livsmedelsproduktionen i Sverige. På fem års sikt handlar det om hela 57 000 nya arbetstillfällen. Enbart lönerna för de här arbetena ger samhället intäkter om närmare 9 miljarder kronor, visar en ny rapport från Lantbrukarnas riksförbund, branscher i livsmedelssektorn och Livsmedelsföretagen.

Bönderna vädjar: Låt djuren få gå ute längre i höst

Sommarens torka och missväxt har lett till stora brister på grovfoder och halm till landets kor, får och hästar. Risken är stor att djuruppfödande bönder tvingas skicka sina djur till slakt i vinter på grund av foderbrist. Men det finns en möjlighet att undvika detta. – Vi djuruppfödare vädjar nu till länsstyrelserna att tillåta våra djur att gå ut lite längre än regelverket säger. Djuren mår bra av att vara ute och vi kan då utnyttja det gräs som fortfarande växer, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

Sveriges bönder erbjuder nyanlända jobb

Sveriges bönder öppnar sina företag för nyanlända. I höst startar Lantbrukarnas riksförbund, LRF, satsningen ”Nya nätverk för jobb på landet” där nya svenskar erbjuds praktikplats och anställning.

Äppelodling växer i Sverige: ”En del talar om rekord”

Andelen hektar som används till äppelodling i landet har stigit med 12 procent de senaste sex åren, och allt fler vågar sig på yrket, visar statistik från Jordbruksverket. Den torra sommaren till trots kan årets skörd bli god, berättar Sten Olsson, ordförande för LRF Trädgårds fruktsektion: – En del talar om rekord.

Snart 100 tjurar utdelade i projekt Romeo

Nu är det bråttom för den som vill få en tjur från projekt Romeo. Det finns bara tre tjurar kvar av de hundra som ska delas ut, och sista dagen för att ansöka är den 10 oktober. Resultat från projektet och vem som får de sista tjurarna presenteras på Elmia Lantbruk i oktober.

Svenskt jordbruk är övergödningssmart

Svenskt jordbruk står för betydligt mindre övergödning än jämförbara länder inom EU. Det visar en ny rapport från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. – Odling av svenska råvaror är inte bara klimatsmart utan även ”övergödningssmart”. Läckage av kväve, fosfor och ammoniak är betydligt lägre än i jämförbara länder, säger Markus Hoffmann, vattenexpert på LRF.