Pressmeddelanden

Mjölkrapporten nr 3 2017

Ökad optimism råder på den svenska mjölkmarknaden. Mjölkpriserna ligger nära den högsta nivån på tio år, enligt Mjölkrapporten från LRF Mjölk. Kilopriset för konventionell mjölk är 3,60 kronor och 4,70 kronor för den ekologiska mjölken. Det innebär att betalningen till bonden nu är 38 respektive 17 procent högre än i september förra året. Med den förbättrade ekonomin stiger också den svenska mjölkinvägningen.

LRF: För få satsningar på grönt företagande i höstbudgeten

Regeringens budget som presenterades idag präglas av nästa års valrörelse. Reformutrymmet i budgeten är rekordstort vilket medför ett stort antal satsningar. Tyvärr alltför få inom det gröna näringslivet. – Jag är positiv till det ökade stödet för jordbruket i norra Sverige och satsningen på ett växtförädlingscentrum. Men jag saknar konkreta åtgärder för att genomföra riksdagens beslutade livsmedelsstrategi, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Avverkningstak för skog stoppas i EU

EU-parlamentet har idag röstat nej till kommissionens förslag om upptag och utsläpp av klimatgaser från markanvändning.  Detta är en seger för skogsägare i EU och en stor framgång framförallt för Sverige och Finland, länder som till stor del är beroende av skogsbruket.  Att avverkningstaket inte införs betyder att svenska skogsägare kan fortsätta med det hållbara brukande som innebär både skogstillväxt och att skogsråvaran används för att uppnå klimatmålen.

LRF och Lantmännen positiva till regeringens satsning på svensk växtförädling

Totalt 90 miljoner kronor kommer att läggas på att utveckla den svenska växtförädlingsverksamheten under de närmaste tre åren. Det meddelande regeringskansliet idag, något som LRF och Lantmännen ställer sig mycket positiva till. 

Mjölkföretagen ska lyftas med ny handlingsplan

Starkare mjölkföretag i Sverige. Det är syftet med Handlingsplan Mjölk 2.0, som offentliggörs i dag. Där ingår förslag på enklare regler, billigare foder, utökad forskning och större rättssäkerhet för mjölkbönder. Planen är också viktig för att Sverige ska uppnå målen i livsmedelsstrategin och öka den svenska matproduktionen. Bakom Handlingsplan Mjölk 2.0 står bland annat LRF Mjölk/LRF, Jordbruksverket, Växa Sverige och Sveriges lantbruksuniversitet.

Efter flera års LRF-arbete ökar regeringen Norrlandsstödet

Regeringen presenterade idag en utökad satsning med 100 miljoner kronor på produktionsstöd för lantbruk i Norrland. LRF har kämpat för detta i flera år. – Det är glädjande att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer med det här positiva beskedet som stärker Livsmedelsstrategin. Vi behöver öka livsmedelsproduktionen i hela landet och det är utmärkt att förutsättningarna för jordbruket i norra Sverige nu stärks. Men jag vill gärna se fler åtgärder som stärker konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen i regeringens kommande budget, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Regeringsförslag om nyckelbiotoper slår mot landsbygden

Regeringens förslag om att satsa 20 miljoner kronor om året under en tioårsperiod för att inventera nyckelbiotoper i landets skogar kan få stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin, för klimatarbetet och för landets skogsbönder.

Dom ger skogsägare rätt mot Skogsstyrelsen

LRF Skogsägarna tillsammans med de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna reagerade starkt när Skogsstyrelsen förra året valde att publicera enskilda skogsägares anmälan att avverka sin skog. Många skogsägare har upplevt publicering av uppgifterna som en kränkning av den personliga integriteten. Förvaltningsrätten i Jönköping har i en dom gett skogsägarna rätt.