Pressmeddelanden

Expansiva lantbruksbröder i Vårgårda nomineras till Årets spjutspets 2017

Bröderna Tobias och Kristoffer Kullingsjö som driver Kullingsjö Lantbruk i Vårgårda är nominerade till priset Årets spjutspets 2017. Företaget är inriktat mot ekologisk mjölkproduktion och grisproduktion. – Nomineringen är en uppmuntran till oss, säger Tobias Kullingsjö.

LRF i nytt projekt om ekologisk produktion

Under 2017 driver LRF ett projekt som ska ge företagare bättre beslutsunderlag inför en eventuell omställning till ekologisk produktion.

Mjölkbönder från hela landet får guldmedalj av Kungen

I år får 39 mjölkföretagare LRF Mjölks Guldmedalj efter att ha levererat mjölk av toppkvalitet i minst 23 år. Medaljerna delas ut av kung Carl Gustaf den 27 mars på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Vid prisutdelningen talar Ardalan Shekarabi, civilminister, om hur viktig mjölken är för landsbygdens ekonomi. Varje mjölkgård skapar fem ytterligare arbetstillfällen.

Högre mjölkpris men lägre mjölkproduktion i Sverige

Mjölkekonomin stärks ytterligare i Sverige. Betalningen till bonden är högre än för ett år sedan, även om den skiljer mellan mejerierna. I dag är det genomsnittliga priset i Sverige 3,45 kronor per kilo konventionellt och 4,55 kronor per kilo ekologiskt producerad mjölk, vilket är 28 respektive 10 procent mer än för ett år sedan.

Nytt matpris hyllar det nordiska köket

Embla är matpriset som lyfter det bästa i den lokalproducerade nordiska matkulturen. Alltifrån råvaror, produktionsmetoder och maträtter till personerna som fungerar som förebilder inom det unika nordiska köket.

Bra att Skogsstyrelsen gör en paus i registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige

Frågan om hanteringen av nyckelbiotoper har blivit ett allt större problem för den enskilda skogsägaren. När begreppet infördes var avsikten att det skulle omfatta mindre avgränsade områden med höga naturvärden. Över åren har tolkningen förändrats och omfattar allt större områden.

Emilia Astrenius Widerström ny ordförande i LRF Ungdomen

LRF Ungdomen har valt Emilia Astrenius Widerström till ny ordförande på riksstämman på Sånga Säby på Ekerö utanför Stockholm i dag. – Det känns fantastiskt. Mitt största kall är att få omvärlden att se alla de möjligheter som finns i de gröna näringarna, säger Emilia Astrenius Widerström. Hon efterträder Nils Björid. Styrelsen fick också fyra nya ledamöter.

Skåne har odlat årets vinnare av priset Ung Växtkraft

Årets pristagare fick sin affärsidé redan innan hon hunnit avsluta sina studier till trädgårdsingenjör.  Genom en målmedveten satsning på en särskild odlingsform för bär har hon sedan dess med stort engagemang hittat sin nisch inom de gröna näringarna. Det är juryns motivering till årets vinnare av Ung Växtkraft, Josefin Svensson.