Vildsvinsstammen måste minska

Vildsvinen är ett hot mot vår livsmedelsförsörjning, sprider sjukdomar och orsakar stora samhällsekonomiska förluster som hela tiden ökar.

Läs mer

LRF-Bloggen

Markägare har inte lösningen på vildsvinsfrågan.

Läs Palle Borgströms inlägg om vildsvinsfrågan

Aktuella frågor

Den 6 september 2023 konstaterades Sveriges första fall av afrikansk svinpest. Vi befinner oss i ett allvarligt läge och det är av största vikt att smittan inte sprids.

Läs mer

Viltstammarna av klövvilt och stora fåglar är för stora. För att vi ska kunna uppnå samhälleliga mål om skogsproduktion, trafiksäkerhet, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion måste aktiva åtgärder sättas in för att minska viltstammarna – vi måste jaga mer.

Läs Viltskadekommisonens rapport här

På skördefesten, höstmarknaden eller varför inte på din lokala LRF-träff? Frågorna i vår tipspromenad passar vid många tillfällen och är ett bra sätt ha trevligt tillsammans och sprida kunskap. Den är gratis att ladda ner och skriva ut. Allt du behöver ordna själv är pennor. Lycka till!

Till tipspromenaden

Framtidens Bonde är en serie webbinarier som ger dig en djupare inblick i en av de hetaste svenska framtidsbranscherna – de gröna näringarna!

Anmäl dig till kommande webbinarier eller titta i efterhand

Skogens matematik

Våra skogar bidrar till biologisk mångfald, ett bättre klimat, en levande landsbygd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning för många.

Besök skogen!