Pressmeddelanden

Framgång för LRF i bygglovsfrågan för hästföretagare

Bygglovskravet har länge varit en hämsko för att utveckla hästföretagandet. Ett rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen gör nu att det blir det lättare för hästföretagare att få bygga. ­– Det här får en mycket positiv inverkan på hela hästnäringen, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

LRFs riksförbundsstämma: Regeringen måste agera för att vilttrycket ska minska

Viltförvaltningen i Sverige klarar inte att reglera viltstammarna. Viltet tillåts i dag diktera förutsättningarna för både livsmedels- och skogsproduktion. Beroende på var i landet lantbruket är beläget, är det klövvilt och/eller fåglar som gäss och tranor som orsakar skada. Lantbrukare och skogsägare står maktlösa när viltet orsakar skador på både gröda och skog.

Mellersta Ådalen i Västernorrland är Årets LRF-lokalavdelning 2019

Mellersta Ådalens LRF-avdelning har utsetts som årets bästa LRF-avdelning.  Mellersta Ådalen har utmärkt sig genom att gå från avsomnad till högaktiv, både när det gäller aktiviteter och motioner. Lagledarna, laget och allas engagemang och ansvarstagande har bidragit till framgångsresan.

Sven-Erik Hammar får ansvaret för LRFs internationella skogsfrågor i Bryssel

Sven-Erik Hammar, vice ordförande i LRF och ordförande i LRF Skogsägarna, blir ansvarig för LRFs internationella skogsfrågor inom EU. Sven-Erik Hammar får uppdraget att bygga upp LRFs nya verksamhet i samarbete med skogsägarföreningarna. — De skogliga frågorna blir allt viktigare och vi har länge känt ett behov av att stärka den svenska positionen i Bryssel. Jag är glad att Sven-Erik Hammar, med sin stora erfarenhet och breda nätverk, blir ansvarig för detta, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Okontrollerbar vildsvinsökning hot mot lantbruket

Den okontrollerbara ökningen av vildsvin får allt fler lantbrukare att misströsta. Det är inte ovanligt att vildsvinen bökar sönder grödor flera gånger om året för tusentals kronor. Totalt förstör vildsvinen för minst 1,1 miljarder per år. Det slår extra hårt mot lantbrukare som redan är ekonomiskt pressade av fjolårets torka. ­– På flera håll i landet börjar läget bli desperat för våra medlemmar. Vi behöver få hjälp från regering, myndigheter och jägare om vi ska kunna fortsätta med vårt yrke och leverera mat, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

Ökad framtidstro bland Sveriges bönder – men osäkerhet inför ny torka

Trots att jordbruket drabbades hårt av fjolårets torka känner två av tre bönder framtidstro. Det visar en ny Ipsos-undersökning bland 1 100 av LRFs företagarmedlemmar. ­– Sveriges bönder känner allmänhetens förtroende och stöd. Det är viktigt att känna att konsumenterna fortsätter att efterfråga svenskproducerade livsmedel. Om vi även får rätt förutsättningar av politiker och myndigheter så ser vi stora möjligheter att öka den svenska livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Sveriges 7 bidrag till Embla – mat-Nordens finaste pris

Sju svenska finalister slåss om titeln bäst på mat i hela Norden när det stora nordiska matpriset Embla utses i Reykjavik den 1 juni. – Våra tävlande har stor chans. Det är imponerade vilken bredd och spets som det svenska matundret har, säger Jan Ehrensvärd, jurymedlem och ledamot i LRFs Riksförbundsstyrelse.

LRF fortsätter klimatsatsningen: Värvar hållbarhetsprofilen Jens Berggren

Förra året lanserade LRF Miljö 2.0-policyn. Genom att anställa Jens Berggren som ny hållbarhetsexpert tar LRF ytterligare ett stort kliv framåt i hållbarhetsarbetet. – Vi är väldigt glada att Jens Berggren blir vår nya hållbarhetsexpert. Med sin erfarenhet kan vi öka vårt fokus på hållbarhetsarbete, säger LRFs chef på miljö- och energienheten, Hilda Runsten.