Pressmeddelanden

Avverkningstak för skog stoppas i EU

EU-parlamentet har idag röstat nej till kommissionens förslag om upptag och utsläpp av klimatgaser från markanvändning.  Detta är en seger för skogsägare i EU och en stor framgång framförallt för Sverige och Finland, länder som till stor del är beroende av skogsbruket.  Att avverkningstaket inte införs betyder att svenska skogsägare kan fortsätta med det hållbara brukande som innebär både skogstillväxt och att skogsråvaran används för att uppnå klimatmålen.

LRF och Lantmännen positiva till regeringens satsning på svensk växtförädling

Totalt 90 miljoner kronor kommer att läggas på att utveckla den svenska växtförädlingsverksamheten under de närmaste tre åren. Det meddelande regeringskansliet idag, något som LRF och Lantmännen ställer sig mycket positiva till. 

Mjölkföretagen ska lyftas med ny handlingsplan

Starkare mjölkföretag i Sverige. Det är syftet med Handlingsplan Mjölk 2.0, som offentliggörs i dag. Där ingår förslag på enklare regler, billigare foder, utökad forskning och större rättssäkerhet för mjölkbönder. Planen är också viktig för att Sverige ska uppnå målen i livsmedelsstrategin och öka den svenska matproduktionen. Bakom Handlingsplan Mjölk 2.0 står bland annat LRF Mjölk/LRF, Jordbruksverket, Växa Sverige och Sveriges lantbruksuniversitet.

Efter flera års LRF-arbete ökar regeringen Norrlandsstödet

Regeringen presenterade idag en utökad satsning med 100 miljoner kronor på produktionsstöd för lantbruk i Norrland. LRF har kämpat för detta i flera år. – Det är glädjande att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer med det här positiva beskedet som stärker Livsmedelsstrategin. Vi behöver öka livsmedelsproduktionen i hela landet och det är utmärkt att förutsättningarna för jordbruket i norra Sverige nu stärks. Men jag vill gärna se fler åtgärder som stärker konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen i regeringens kommande budget, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Regeringsförslag om nyckelbiotoper slår mot landsbygden

Regeringens förslag om att satsa 20 miljoner kronor om året under en tioårsperiod för att inventera nyckelbiotoper i landets skogar kan få stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin, för klimatarbetet och för landets skogsbönder.

Dom ger skogsägare rätt mot Skogsstyrelsen

LRF Skogsägarna tillsammans med de fyra skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna reagerade starkt när Skogsstyrelsen förra året valde att publicera enskilda skogsägares anmälan att avverka sin skog. Många skogsägare har upplevt publicering av uppgifterna som en kränkning av den personliga integriteten. Förvaltningsrätten i Jönköping har i en dom gett skogsägarna rätt.

Syskonen Persson är vinnare i Årets Unga Bonde 2017

LRF Ungdomen, tillsammans med LRF och McDonald’s, har utsett de fem syskonen Persson på mjölkgården Lida Gård i Ljung i Herrljunga till vinnare i tävlingen Årets Unga Bonde 2017. Syskonen Lina, Sara, Kalle, Filip och Elias Persson får dela på prissumman 100 000 kronor.

Annika Unts skolmat bäst i Norden

Annika Unt från Lund, måltidsstrateg i Lunds kommujn, vinner priset för bästa nordiska mat till många. Hon var en av totalt sju svenska finalister när det nya nordiska matpriset Embla delades ut. – Att laga mat till barn är nog världens viktigaste yrke. Alla har rätt till bra mat, det gäller även våra äldre, säger vinnaren Annika Unt, som till vardags är måltidsstrateg för maten inom Lunds kommun.