Aktiviteter
Pressmeddelanden

Årets nötköttsföretag 2017 är Lars Nordlund och Pia Cederblad

Vinnarparet driver Norränge lantbruk i Söderala utanför Söderhamn. Företaget har valts ut i hård konkurrens bland Sveriges totalt 17 000 nötuppfödare. – Det känns helt underbart, det är så kul att andra uppskattar det vi tycker är roligt. Det peppar oss att fortsätta, säger Lars Nordlund och Pia Cederblad.

Europeiska antibiotikadagen i morgonLRF: Minska antibiotikan inom EUs djurhållning

Trots risken för multiresistenta bakterier minskar inte användningen av antibiotika tillräckligt i djuruppfödningen i Europa. Och kött från länder med hög användning av antibiotika fortsätter att strömma in till Sverige. LRF hoppas nu att Europa följer Sveriges exempel för att minska antibiotikaanvändningen.

LRF och Robert Bergh vann i strandskyddsfrågan – hästverksamhet är jordbruk

LRF och travtränaren Robert Bergh vann det uppmärksammade målet om att få använda strandskyddad mark till bete för djuren. Mark- och miljööverdomstolen fastslår nu i en dom att det undantag från strandskyddsreglerna som normalt tillämpas för jordbruk kan tillämpas oavsett vilket djurslag som finns på gården.

Trädgårdsnäringen kräver mer resurser till forskning

– Sverige behöver mer trädgårdsforskning. Annars finns risken att målen i livsmedelsstrategin inte nås, politikerna måste göra verkstad av orden i strategin, säger Marcus Söderlind, ordförande för LRF Trädgård.

Vanja får internationellt pris för landsbygdsutveckling

Vanja Wallemyr är grundare av Qvinnovindar, ett kooperativ för vindkraft som riktar sig till kvinnor. För detta har hon nu vunnit ett internationellt pris för kvinnor som utvecklar landsbygden, som den första svenskan genom tiderna.

Lotta Folkesson blir en av Europas viktigaste bönder

Lotta Folkesson från Umeå blir ny ordförande för europeiska bondeorganisationen Copas kvinnokommitté. Hennes mål är att avveckla sig själv. – EUs kvinnliga entreprenörer inom lantbrukssektorn är helt eniga om att vi I framtiden ska vi vara helt jämställda. Då finns det inte längre behov av speciella kvinnokommittéer, säger Lotta Folkesson, som sitter i LRFs styrelse.

Årets gröna kommun - utses av Sveriges bönder

Vilken kommun i Sverige är bäst på att skapa förutsättningar för det gröna näringslivet? En kommuns inställning och beslut är ofta avgörande för om en lantbrukare vågar satsa eller inte. Nu utser LRF och de svenska lantbrukarna för första gången Årets Gröna kommun.

Skogsägare välkomnar dom om lavskrika

Mark- och miljödomstolen meddelade idag dom i det så kallade lavskrikemålet. Domstolen ger skogsägarna rätt och upphäver Skogsstyrelsens förbud. Ett dubbelfel har begåtts av myndigheterna, som varken har följt principerna i bombmurklemålet eller sett till att rätt myndighet har gjort prövningen.