LRFs EU-bingo

Vad säger de EUgentligen?

Läs mer

Aktuella frågor

Ska vi producera mat eller fylla i blanketter? Sveriges bönder kämpar med en allt tyngre regelbörda. Nu måste regeringen agera. Hur påverkas ditt företagande?

Dela med dig!

En gång i månaden gör vi nedslag över hela landet, hos medlemmar i olika typer av branscher. Vi vill lyfta fram bredd, innovation och framtidstro inom de gröna näringarna. 

Här kan du läsa mer

En pågående statlig utredning håller på att analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU.

Det här är är LRF:s perspektiv på frågan.

 

LRF vill att regeringen ändrar i den föråldrade jaktlagstiftningen. Vi måste hitta en balans som gör det möjligt för lantbrukare att hålla tamdjur. Vargangreppen breder ut sig i landet och drabbar allt fler av våra näringar.

Om vargangrepp

Bli medlem i LRF

Läs mer och bli medlem