Aktiviteter
Pressmeddelanden

Svensk Kooperation välkomnar förslaget om ny lag om ekonomiska föreningar

Den nya lag om ekonomiska föreningar som regeringen nu föreslår är mer modern, lättillgänglig och tydlig och är ett viktigt steg för mer jämlika förutsättningar mellan olika företagsformer och ökad mångfald i näringslivet. De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor årligen och har cirka 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige.

NY DIGITAL UTBILDNING VÄSSAR HÄSTFÖRETAGARE

Idag lanserar Hästföretagarcentrum en digital distansutbildning – Driva hästföretag. Utbildningen ska ge grundkunskaper i företagande och hur verksamheter kan utvecklas. Utbildningen gör det också möjligt välja olika områden att fördjupa sina kunskaper i. Att den är digital gör att den kan genomföras där och när det passar.

Mjölkrapporten nr 4 2017

Produktionen av ekologisk mjölk i Sverige stiger. Hittills i år har produktionen ökat med drygt 10 procent. Dessutom ställer allt fler mjölkföretag om till ekologiskt. Det är den höjda efterfrågan som har drivit på trenden, enligt Mjölkrapporten från LRF Mjölk.

Äkta julgran årets bästa klimatinsats

I jul kommer runt tre miljoner julgranar att bäras in i svenska hem. Och vem vet om det inte är de svenska hushållens mest klimatvänliga insats under hela året.

Anna Treschow ny rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna

I ett led att förstärka arbetet med äganderätt och rättsliga frågor anställer LRF Skogsägarna Anna Treschow som rättspolitisk expert.

Regeringen måste säkra ekonomiskt skydd för drabbade växtodlare

Sveriges växtodlare löper allt större risk att få odlingarna ödelagda. Växter riskerar att drabbas av smittsamma angrepp som tidigare inte etablerats i landet. Hittills har svenska odlare – till skillnad mot drabbade djuruppfödare – inte kunnat få ersättning även om hela skördar eller planteringar tvingats röjas.

Gröna företag visar vägen i jämställdhetsarbete – ny rapport från LRFs Jämställdhetsakademi

LRFs Jämställdhetsakademi släpper idag rapporten Jämställdhet ger tillväxt. Rapporten ger lärdomar från fem kooperativa företag som har arbetat med jämställdhet – och visar hur det har gett positiva effekter för lönsamheten, attraktionskraften och innovationsförmågan.

Digitalisering i lantbruket ger mindre algblomning

Drönare som inspekterar hur grödan växer, gödselspridare som styrs via satelliter och sensorer som mäter växtnäringsinnehåll online är tre exempel på tekniker som snabbt fått stor användning bland svenska lantbrukare.