Pressmeddelanden

Svenskt jordbruk är övergödningssmart

Svenskt jordbruk står för betydligt mindre övergödning än jämförbara länder inom EU. Det visar en ny rapport från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. – Odling av svenska råvaror är inte bara klimatsmart utan även ”övergödningssmart”. Läckage av kväve, fosfor och ammoniak är betydligt lägre än i jämförbara länder, säger Markus Hoffmann, vattenexpert på LRF.

LRFs resultat stärker lantbruket

LRF-gruppens resultat per den sista augusti uppgår till 864 (450) Mkr. En hög kapitalavkastning samt en reavinst från LRF Konsult-affären ligger bakom resultatet. I och med detta stärker LRF sin långsiktiga förmåga att vidta åtgärder som förbättrar medlemmarnas förutsättningar i det gröna näringslivet.  

Anders Källström lämnar som VD i LRF 2019

Anders Källström har beslutat att lämna befattningen som VD och koncernchef för LRF i samband med LRFs riksförbundsstämma i maj 2019. – Anders Källström har gjort ett fantastiskt arbete med Lantbrukarnas Riksförbund. Han har utvecklat LRFs organisation och starkt bidragit till en stabil finansiell situation och ökad lönsamhet för hela LRF-koncernen. Det har skapat en trygghet för våra 140 000 medlemmar, i våra dotterbolag och innebär en stabil grund för den viktiga påverkansroll som LRF har i Sverige även i framtiden, säger förbundsordförande Palle Borgström.

Så kan svenskt kött räddas

Sommarens torka har skapat den värsta krisen för svenska lantbrukare på många år. Många lantbruksföretag kommer att få svårt att klara ekonomin i höst. Men om dagligvaruhandeln och konsumenten är beredd att betala bara några kronor mer för kotletten eller biffen så kan svensk livsmedelsproduktion räddas.

Hållbara transporter: Kan Sverige bli en producent av biodrivmedel att räkna med i EU?

Det finns hopp om hållbara transporter i framtiden. Men hur ökar vi andelen förnybart och hur ökar vi produktionen av biodrivmedel i Sverige? Kan råvara från skogen lösa problemen med klimatutsläpp från flyget? Tid: Onsdag 29 augusti, kl. 11.00 – 12.30, därefter lunch. Kaffe och bulle serveras från klockan 10.00. Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm (sänds live)

Nationell strategi för hästföretagande – hästbranschen samlar sig kring företagarfrågorna

Nationell strategi för hästföretagande är ett nytt grepp med start 2018, ett branschgemensamt samarbete som samlar majoriteten av hästnäringens organisationer med siktet inställt på 2030. Syftet är att tillsammans stärka hästföretagandet och bidra till ökad samhällsnytta.

Bra för Sverige att regeringen vill öka svensk mat i offentlig upphandling

Regeringen presenterade idag ett förslag om att Lagen om offentlig upphandling ska skärpas. Vid inköp av animaliska livsmedel i offentlig sektor ska det bli obligatoriskt med samma krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter. Detta för att svenska bönder inte ska drabbas av konkurrensnackdelar vid upphandlingen. – Det är utmärkt och ökar möjligheten till att förskolor, skolmatsalar och äldreboenden serverar närproducerad svensk mat av hög kvalitet, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Köttdelegation.

Välkommet stöd till branddrabbade skogsägare

Idag presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht beslut om 110 miljoner i stöd till skogsägare och andra som drabbats av sommarens svåra bränder. LRF och Mellanskog välkomnar beskedet som visar att man tar konsekvenserna av bränderna för skogsägare på allvar.