- Läget är mycket allvarligare än många förespeglar sig. Både skador och trafikolyckor ökar. Vi har en tillväxt på stammen som kan bli förödande. Får vi det läget som är i Vetlanda i hela länet har vi verkliga bekymmer, och det kommer vi få om vi inte tar kraftfulla åtgärder. Vi måste ha mer verktyg i verktygslådan. Att länsstyrelsen tar initiativ till detta möte visar att de också ett ansvar i frågan och att de tar intryck av hur allvarligt läget är i länet, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

Mötet var ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen, LRF, Riksjägarna och Svenska jägarförbundet och inleddes samt avslutades med anförande av landshövding Helena Jonsson.

- Alla, oavsett vilket intresse man representerade, var helt överens om att så som situationen är i Vetlanda och på många ställen i länet, så ska det inte se ut. Det är inte acceptabelt, sa landshövding Helena Jonsson i P4 Jönköpings län efter mötet.

Ander Friberg, ordförande LRF Jönköpings län & Helena Jonsson, landshövding Jönköping län.