– Många företagare har kunnat förverkliga sina idéer och vi kan se spännande resultat i projekten, säger Kjell Ivarsson, ordförande för innovationsgruppen på Landsbygdsnätverket.

Tanken är att de utvalda projekten ska komma till nytta för andra inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring. De godkända projekten täcker en rad olika område och har stor geografisk spridning.

Allt från mousserande vin i Norrbotten ...

– Det kan vara allt från utvecklingen av mousserande svartvinbärsvin i Norrbotten till havtornsskördare och sötpotatisodling i Skåne. Det finns flera exempel på projekt om växtprotein från svenska ärter och bönor, men också de som utvecklar digitala lösningar och sensorer för ökad precision och resurseffektivitet, säger Kjell Ivarsson.

Innovationsprojekten kan handla om en ny produkt, metod eller service men också om produktionsprocesser och nya sätt att nå marknaden. EIP-Agri ger lyckade resultat tack vare noggrann planering i en grupp med olika kompetenser. Några innovationer har redan nått stor framgång även i andra delar av världen.

... till app som upptäcker varroakvalster

– Ett spännande projekt utvecklar en app som upptäcker varroakvalster i bikupor, en metod som kan användas jorden runt. Ett annat exempel på innovation är en värmekamera som upptäcker feber hos mjölkkor, säger Kjell Ivarsson.

Torsdagen den 23 januari träffades ett 50-tal innovatörer och andra projektföreträdare hos Lantbrukarnas Riksförbund i Stockholm. De gulmarkerade projekten i denna lista

3 punkter om innovationsstödet

440 miljoner avsattes till innovationssatsningen EIP-Agri inom landsbygdsprogrammet med start 2015.
Syftet med innovationsstödet är att stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom jordbruk, trädgård och rennäring.
Stödet ger 100 procents finansiering av godkända projekt.
Det kan handla om en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera

Om Landsbygdsnätverket

Består av ett hundratal myndigheter, föreningar och organisationer som arbetar med att utveckla svenska kust- och landsbygder. I nätverket samarbetar aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå för att få inspiration och lära av varandra.
Gemensamt för medlemmarna är att de verkar för att nå målen i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt lokalt ledd utveckling. Nätverket leds av en styrgrupp med representanter från medlemsorganisationerna och myndigheterna.