I våras beslutade sig LRF för att gå vidare med en egen handlingsplan för viltförvaltning.

LRFs handlingsplan om viltskador är nu klar och blir utgångspunkt i ett fortsatt intensivt arbete och dialog med regeringen i viltfrågan. 

– 2017 antog riksdagen en nationell livsmedelsstrategi som säger att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Strategin blir omöjlig att förverkliga om viltskadorna inte drastiskt minskar, säger Palle Borgström i ett pressmeddelande om den nya handlingsplanen idag.

Tre minimikrav från LRF

Handlingsplanen innehåller många åtgärdsförslag riktade till regeringen och länsstyrelserna. Som minimikrav från LRF gäller: 

  1. att politiken erkänner viltskadorna som ett samhällsproblem
  2. att regeringen tillsätter en ny jaktlagsutredning
  3. att regeringen snarast beslutar om effektiv reglering av utfodring av klövvilt.

Okänt matsvinn

Vildsvinen förstör mat på åkrarna för 1,1 miljarder kronor, varje år. Det motsvarar 1 375 000 matkassar*, ett för många konsumenter okänt matsvinn.

– Det är lätt att förstå att detta är en ödesfråga för Sveriges bönder, som bokstavligen plöjer ner pengar och arbete i sina åkrar för att sedan se skördarna förstöras av vilda gratisätare, ofta flera gånger per odlingssäsong till stora kostnader och tidspillan. Jag vet hur det är, för jag är själv drabbad i mitt lantbruk, säger Palle Borgström.

Förnybar skogsråvara

I skogen tuggar viltet i sig plantor och småträd till en kostnad av 11,9 miljarder kronor varje år. På det sättet förstörs 6,9 miljoner m3 virke varje år. Omvandlat till förnybara produkter motsvarar det 13 000 villor, 500 000 ton pappersmassa och 8,6 miljoner liter miljödiesel*.

Så hur hamnade vi här?

  • Jaktlagen från 1987 beslutades när nuvarande förhållanden i viltstammar och mängden viltskador inte kunde förutses.
  • Fortfarande är det tillåtet att gynna vildsvin genom utfodring, samtidigt som statens expertmyndighet säger att skador som orsakas av samma viltart ska halveras inom fem år.
  • Politikerna har lämnat över frågan till parterna, där de som brukar marken enbart har kostnader och det mesta av värdena hamnar hos icke-markägande jägare.

*Räkneexemplet om matsvinn baseras på PROs noterade kostnad för en av de dyrare matkassarna i Sverige 2019, 800 kronor. Räkneexemplet om förlorat trämaterial baseras på Södras beräkning att 6,9 miljoner m3 virke förstörs varje år i skogen utöver tolerabel skada. För beräkning av antal villor är utgångspunkten att det till en villa går åt ca 40 m3 sågade trävaror.

Läs pressmeddelandet om LRFs handlingsplan om viltskador. 

Läs: LRFs handlingsplan om viltskador

Läs: Kortversion LRFs handlingsplan om viltskador

SE MER I SVT: Bonden Clas Rydberg: Jag funderar på att stängsla in hela gården

LYSSNA PÅ SR 1, KLOTET: Följ med David Petterson på vildsvinsjakt

SE MER I SVT PLAY: Bonden och jägaren David Pettersson i debatt med landsbygdsministern (börjar 1.21 in i sändningen)

SE MER I SVT: LRFs expert: Det ser ut som en jordfräs varit framme

LYSSNA PÅ PODDEN BONDEN & JAG: En mil stängsel räddar grönsakerna från vildsvinen

MER PODD: Jägaren Margareta: Viltexplosionen gör att det snart är omöjligt att odla i mellan-Sverige

LÄS MER:lrf.se/vilt har vi samlat det viktigaste som LRF gör i viltfrågan och på lrf.se/vildsvin har vi samlat arbetet kring vildsvinsproblematiken.

STATISTIK: Viltolyckor på våra vägar blir allt vanligare. Nationella viltolycksrådet sammanställer kontiunerligt olycksstatistik regionsvis och på respektive viltslag.