– En innovativ livsmedelssektor är avgörande för framtiden både för näringen men också för samhället. Det viktigaste med SFA är att vi är samlade under ett paraply och tillsammans i hela livsmedelskedjan driver frågor för att förverkliga riksdagens livsmedelsstrategi, säger Pernilla Winnhed

Pernilla Winnhed kom i november förra året till LRF. Nu efterträder hon LRFs vd Anna Karin Hatt i Sweden Food Arenas styrelse. Pernilla sitter i LRFs ledningsgrupp, har jobbat med energifrågor i regeringskansliet och var vd i sex år för Energiföretagen i Sverige.

Sweden Food Arena är den nationella arenan där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås. För Pernilla Winnhed blir en tydlig förankring i livsmedelskedjans behov hennes fokus i sin nya roll.

– Jag hoppas också bidra i påverkansarbetet där jag hoppas att min erfarenhet från arbete på myndigheter och regeringskansli samt från arbete i andra forsknings- och innovationssamarbeten kan komma till nytta.

Pernilla Winnhed tror att förståelsen för lantbrukarens möjligheter och utmaningar behöver ökas. Vi behöver visa upp vilka möjligheter som finns i vår näring att bidra till ett hållbart samhälle. Genom att öka kunskapen om utvecklingsmöjligheterna ökar förståelsen för vilka förutsättningar som behövs för att nå livsmedelsstrategins mål. En viktig del i vägen framåt ligger i samarbete och samverkan med myndigheter och andra berörda organisationer.

Målen i livsmedelsstrategin är viktiga milstolpar för att nå dit. Kan vi dessutom utforma konkreta förslag till åtgärder, och visa på konsekvenserna och vinsterna för samhället, så är vi en bra bit på väg, säger Pernilla Winnhed.

Hon har ännu bara arbetat drygt ett halvår inom de gröna näringarna men har slagits av framförallt två saker:

– Det ena är vilka otroliga entreprenörer som lantbruket består av. Det andra är att lantbruket är helt klart mer diversifierat än vad jag tänkt mig.