Anledningen till mötet var den kostnadskris som just nu tynger lantbruket.

– Läget är akut för många lantbrukare. Vi blir dagligen kontaktade av förtvivlade medlemmar från hela landet som inte klarar att hålla ut länge till. Vår bild delas även av landshövdingar och banker. Trots att alla varningslampor blinkar rött så är regeringen passiv, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Tre månader utan besked

Redan för tre månader sedan larmade LRF om den pågående kostnadskrisen och la ett konkret förslag om ett hållbart krispaket på näringsdepartementets bord. Sedan dess har läget förvärrats ytterligare. Trots flera möten mellan Palle Borgström och landsbygdsministern har regeringen inte kunnat ge något besked. Under Miljö- och jordbruksutskottets möte idag, 3 februari, kom inte heller något besked.

– Våra underlag och bedömningar visar att de extrema prishöjningarna för insatsvaror belastar svenskt lantbruk med närmare två miljarder under 2021 och 2022, vilket motsvarar en inkomstsänkning med 25 procent. Den snabba kostnadsutvecklingen under senhösten har idag fått Jordbruksverket att justera sin prognos för 2021 nedåt med 400 miljoner kronor och verket bedömer att sektorn kan tappa ytterligare en miljard i inkomst 2022, säger Palle Borgström och fortsätter:

– Vi noterar även att Jordbruksverket har justerat ned kostnadsvolymen för insatsvaror med 1 miljard för 2021 vilket tydligt signalerar att lantbrukare avvaktar inköp inför 2022 eller helt enkelt redan beslutat om att minska sin produktion. Det hör vi i våra kontakter med våra medlemmar.