Tid: Måndagen den 6 september kl. 18.00 - 20.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams (klicka här)

Vid dessa fem tillfällen läggs fokus på vad vi gör och kan göra för att minska vårt klimatavtryck och vår näring sätts in i ett större sammanhang. Detta bryts sedan ner i olika nivåer och avslutas med matnyttiga tips in i vardagen. Samverkansparterna vill på detta sätt arbeta för att nå ett av LRF Hästs mål, att erbjuda kunskapshöjande insatser för våra hästföretagare inom området miljömässig hållbarhet.

Del 3 - Vatten

Vi hoppas att ni ska gå från kvällen med ny kunskap men även med tillförsikt att vi, var och en på sitt sätt, faktiskt bidrar till en hållbar framtid genom en medveten hållbar hästnäring. För att delta på webbinariet, anmäl dig till LRF Medlemsservice senast den 5 september. När det är dags för webbinarietillfället, tryck ”klicka här” vid platsangivelsen.

Anmäl dig senast den 5 september till:

LRF Medlemsservice, medlemsservice@lrf.se

Del 4-5 kommer löpande under september. Vid dessa tillfällen kommer vi att beröra Energi och Konsumtion. Medverkar vid våra webbinarier gör experter från bland annat LRF, HS, HNS/Skitsmart och Sustainablehorse.se/Hållbar häst.

Varmt välkommen!
Hälsar LRF Häst i samarbete med HNS