Det kom inte fram något nytt under informationsdelen av mötet. De jobbar på, det är långsamma processer, deras kontaktperson har träffat alla med julgransstolpar eller med hus nära ledningen. De har dock inte skickat några skriftliga besked på markägarnas frågor eller de förslag som diskuterats med kontaktpersonen.

Det kom in drygt 50 frågor under mötet och de besvarade några få av dessa. Summan av detta är att det fortfarande är svårt att få fram information och väldigt svårt att få informationen skriftligen.

Vi fortsätter bevaka frågan i samarbete med er markägare och Södra.

Informationsmöte Horred Breared 20210202, mötet kan ni se genom att klicka på länken   https://www.youtube.com/watch?v=o_qZNwd0gC0&feature=youtu.be

Ulrika Algothsson
Styrelseledamot LRF Halland