Jordbrukets gröna omställning

Ingen annan del av näringslivet hänger samman med så många miljömål som lantbruket. Därför blir just lantbrukets miljöarbete avgörande för Sveriges möjligheter att nå målen. Sverige har potential att bli ett fossilfritt välfärdsland redo att försörja både sin egen befolkning och andra med livsmedel och förnybara råvaror från både jord och skog. Det är nödvändigt för vår egen livsmedelberedskap och Europas. När klimatförändringarna gör det svårare att producera i andra delar av världen har Sverige möjlighet att producera mer. 

LRFs branschavdelningar

Inom LRF finns ett antal branschavdelningar, som alla tillhör LRF, men som också har en eller flera externa parter. Målet med branschavdelningarna är att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns.

LRFs branschavdelningar

Hittar du inte det du letar efter?