- Hållbarhet för mig är helheten. Varje lantbrukare producerar de livsmedel som man har bäst förutsättningar för. Välskötta åkrar och friska djur är lönsamhet och de skapar stolta lantbrukare, säger Emma Hartelius.

Emma Hartelius driver tillsammans med sina föräldrar Grimstorps Gård utanför Sandhem i Mullsjö kommun, där de har dikor och ungnötsuppfödning samt ett aktivt skogsbruk. Hon är utbildad agrotekniker på Biologiska yrkeshögskolan i Skara, hästtjej från barnsben och jobbar extra som ridinstruktör på Tunarp, också utanför Sandhem. 

Nämn en sak som du skulle önska att alla visste om hållbarhet/miljö/klimat i det gröna näringslivet:

Att all mark släpper ifrån sig någon from av växthusgas, oavsett om det är en plöjd åker, våtmark, ängsmark eller en golfbana.

Dra nytta av Emma!

Du som är intresserad av frågorna kan prata med våra ambassadörer för att få fakta och argument, LRF:s hållbarhetsmål, bolla idéer om hur du kan vara med och sprida budskapet kring hur de gröna näringarna bidrar till ett mer hållbart samhälle. Kanske letar du efter egna argument i debatten, eller planerar en aktivitet i lokalavdelningen längre fram? Då kan du ta Emma till hjälp!

- Framför allt vill jag sprida kunskap! Jag är van att stå inför människor och kan absolut tänka mig att hålla ett föredrag eller två. Detta är ett enormt stort ämne och det är sällan något som är enkelt. Man kan ha mig som bollplank, hjälp att hitta svar på frågor i ämnet eller bjuda in mig till era lokala träffar, säger Emma.

Skicka mig gärna ett mail, emma.hartelius@gmail.com

 

LRF:s hållbarhetsmål - Tillsammans för en grönare framtid

När LRF nu går fram med nya hållbarhetsmål är det dels för att berätta att de gröna näringarna är en del av lösningen och att säkerställa att detta också leder till en hållbar lönsamhet för våra företagare. Vi vill också verka för en mer sansad hållbarhetsdiskussion. För att konkretisera och förankra målen kommer vi nu att inleda en samtalskampanj om hållbarhet runt om i hela landet. Målet är att prata med medlemmar, konsumenter, handeln och beslutsfattare. Vårt mål är tydligt: vi vill att den hållbara produktionen ska öka. Men vi kan inte göra det jobbet helt själva. Alla parter måste göra sin del och ta sitt ansvar.

Läs mer på www.lrf.se/hallbarhet och tag gärna kontakt med en av våra hållbarhetsambassadörer.