LRF i Aneby hade planerat att i under v.47 träffa Trafikverket, kommunen och räddningstjänsten för att diskutera den farliga trafiksituationen vid riksväg 32 och Blå Grindar. Covid-19-restrektionerna gjorde att mötet har fått flytta fram.

Farlig korsning och mötesfria vägar som blir hinder

I stället träffade ordförande Karl-Gustaf Fransson lokalmedia för att berätta om situationen. Bland annat efterfrågas parkeringsfickor på de mötesfria sträckorna för att med långsamtgåendefordon kunna stanna till och släppa förbi utryckningsfordron etc. 

- Det som oroar mest är den dåliga sikten vid korsningen Blå Grindar om man kommer med frontlastare från Anebyhållet och ska svänga ut på riksvägen, säger Karl-Gustav Fransson till tidningen. 

Artikeln i sin helhet kan du läsa på Smålands-Tidningens hemsida: (inlogg krävs)