Jag bor på Bjurbäcks Gård utanför Mullsjö. Där driver vi mjölk- och köttproduktion, och vi har också ett företag som bedriver skogsentreprenad. Jag har alltid haft ett stort djurintresse och när jag var 18 år jag fick möjlighet att prova på att jobba med kor hos en granngård till stallet, och sen var jag fast. På den vägen är det. Nu har vi bott på Bjurbäck i drygt 20 år, och sedan 2009 har jag ägnat mig åt lantbruket på heltid.

Jag valdes in i regionstyrelsen för fyra år sedan, där jag nu också har varit vice ordförande i två år. Mina ansvarsområden har rört livsmedel- och konsumentfrågor. Stort fokus har varit på den regionala livsmedelsstrategins genomförande. Naturbruksgymnasierna har också varit ett område som engagerat, där jag är med som representant i det lokala programrådet.

Att vi ska kunna driva lönsamma företag inom de gröna näringarna, och att öka kunskap hos konsument och allmänhet om hur livsmedelsproduktionen går till, är två frågor jag brinner för.

Jag ser fram emot att fortsätta det arbete som redan är i gång, och som jag har fått vara med om under de här fyra åren i regionstyrelsen. Det är givande att genom kraften i LRF få möjlighet att lyfta våra frågor i många olika sammanhang. LRF har högt förtroende och anseende hos myndigheter och andra organisationer och många andra vill ha med oss i dialog om att fatta beslut. En önskan och något jag vill jobba ännu mer med framåt, är att allt fler medlemmar ska våga och känna glädje i att engagera sig på något vis inom LRF.