Förutom studiebesök med guidad rundvandring på den nya mjölkgården hade kommungruppen en dialog med politikerna om många viktiga frågor, som till exempel infrastruktur, tillsynsavgifter, vildsvin och vilka utmaningar det finns i att driva tätortsnära lantbruk.

Många turister och storstadsbor besöker Roslagen och Norrtälje och befolkningen ökar markant sommartid och storhelger när många åker ut till sina fritidshus. Det ökar trycket på skog och mark och för med sig problem som nedskräpning, nertrampade grödor och skrämda betesdjur. Som på många andra håll i tätortsnära regioner är det ett ökande problem med en allmänhet som missbrukar och missuppfattar allemansrätten. Många som besöker landsbygden tar inte hänsyn till växande grödor och djur på bete, utan tror att man får röra sig fritt överallt. Politikerna var införstådda med att det är ett problem och ville hjälpa till med informationsspridning.

Vad gäller tillsynsavgifter har kommunen nyligen gjort om systemet så att man enbart betalar för den tid man får tillsyn plus en timmes administration, sa Malin Olofsson, avdelningschef på miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Kommunens representanter berättade också att vid ombyggnad av väg 77 har de lyssnat på kommungruppens synpunkter och gått på LRFs linje.

Politikerna fick även information om några av de projekt som drivs på innovationsgården, som exempelvis regenerativa jordbruksmetoder och hur de kan användas för att förbättra jordhälsan, öka den biologiska mångfalden, kolinlagring och djurens välmående genom innovation och ny teknik.

Stort intresse bland politikerna

Politikerna var intresserade, hade många frågor och var öppna för dialog med LRFs kommungrupp. Per Lodenius (C) som efter 15 år som riksdagsledamot nu är kommunalråd sedan i höstas menar att Norrtälje är en landsbygdskommun som lever på landsbygdens värden, inte minst när det gäller besöksnäringen.

– Ett sånt här företag med sju anställda är viktigt för kommunen, säger Per Lodenius.

Gabriel Liljenström (MP) som är gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen påtalade att det behövs mer djur och fler lantbruk för att nå klimat- och miljömålen. Fler behöver se lantbruket som ett framtidsjobb, menar han.

– Jag blir förbannad på alla i miljörörelsen som ser lantbruket som ett problem när det är lösningen på alla stora frågor, säger Gabriel.

– Det är fantastiskt att se den här fina gården och hur bra man kan kombinera modern teknik med närheten till djuren. Bonden står och kliar kossan medan hon står i den högteknologiska mjölkningsroboten, det är viktigt att få ut den bilden. Det är inga ”djurfabriker” där man inte har någon kontakt med djuren som bedrivs, som många tror att dagens djurhållning innebär. Här behövs folkbildning, fortsätter han.

– Det är intressant att se hur man vågar tänka nytt här, jag tror att regenerativt jordbruk är framtiden, utvecklar Gabriel.