Moa Johansson och Adrian Mellgren arbetade åt LTU Business när de fick i uppdrag att lösa ett problem som Norrbottens län står inför samt uppfylla så många av FNs hållbarhetsmål som möjligt. De valde att fokusera på att öka Norrbottens självförsörjningsgrad genom att försöka sig på året-runt-odling på ett annorlunda sätt.

–  Det kalla klimatet i Norrbotten gör odlingssäsongen väldigt kort och vi förväntar oss att kunna äta färska grönsaker även på vintern. Så vi fick en idé om att återvinna och odla i gamla containrar på så vis minskar vi på transporter och får lokalproducerade grönsaker året runt, förklarar Moa.

Att odla i container har många fördelar. Man kan stapla de ovanpå varandra och varje containers klimat kan anpassas för att optimera tillväxten av de olika växternas behov.

Odlingsintresserade Ellinor Emilsson fick höra talas om projektet och hakade på. Tillsammans startade trion företaget Containing Greens AB och projektet påbörjades. Ett samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE ICE inleddes där möjligheten att återanvända överskottsvärme från datacenter undersöktes.

–  I dag står världens omkring nio miljoner datacenter för drygt 1,5 procent av världens elanvändning. Dessa producerar mycket spillvärme som vi vill återanvända till odling, säger Adrian.

Växterna växer på höjden i tillsågade dagvattenrör.

Bevattningssystem som återvinner vattnet
Visst har dom lyckats! I det 10 kvm lilla odlingsrummet på Porsön i Luleå strömmar varm luft in genom en luftkanal i taket. Värmen kommer från datacentret intill och tomater, melon, palmkål, svartkål och kryddor stortrivs. Dagvattenrör har sågats till, och växterna har planterats i rören från golv till tak, vilket sparar plats.

–  Vi har just nu plats för ca 300 växter som snart ska skördas och gå till en restaurang i Luleå. Kommande veckor kommer vi att utöka systemen för en högre kapacitet, berättar Adrian.

I odlingsrummet sitter stora LED- och lågenergilampor som simulerar solljus och man har även tänkt på att reducera användningen av vatten och bekämpningsmedel. I dagvattenrören cirkulerar 30 liter vatten som återanvänds. Vattnet pumpas runt i slangar från en sluten vattenbehållare på golvet och varje växt bevattnas eftersom.

–  Vattnet kommer aldrig i direktkontakt med ljus vilket gör att det inte kan bildas alger. Varje behållare syresätts även med syrestenar, precis som i ett akvarium och gör att bakterier håller sig borta, berättar Ellinor.Istället för jord används bland annat isolering.

Näringsrik odling utan jord
Istället för jord används kokosfiber, lecakulor och stenull (Rockwool). Till skillnad från jord så tillför dessa substrat ingen näring. Men då har vattnet berikats med näring i form av kväve, fosfor och kalium istället. Det tillsätts även en Trichodermasvamp i vattnet som dels skyddar mot patogener men som även bidrar med goda bakterier.

–  Jord är väldigt komplext och det är svårt att utläsa exakt vad den innehåller näringsmässigt och när växten behöver det. Men vatten är neutralt. Därför tillsätter vi näring i vattnet beroende på vilket stadie växten befinner sig i, förklarar Ellinor.

I anslutning till odlingsrummet finns ytterligare ett rum som håller på att färdigställas. I taket finns ett utsug där värme från närliggande hallar strömmar in. Spjällen styrs av en liten sensor på ena väggen som bestämmer klimatet i rummet.

– Detta har vi utvecklat för att vi ska kunna simulera om vi vill ha tropiskt klimat eller vinterdvala eftersom en del växter är i behov av det, förklarar Ellinor.

Nästa steg är att utveckla containrar för odling utomhus tillsammans med RISE.  Projektet har hittills finansierats av vinstpengar från två tävlingar samt LTU Business.