Sveriges Television och programmet Agenda är på besök. Dagen innan har de träffat en geolog som visat prospekteringsområdet. Reporter Julia Atiyeh och fotografen Alex Bolevin följer med i kalvboxarna, intervjuar under utfordringen och söker bästa ljuset.

– Något samråd har vi inte varit med om. Informationen kring planerna på gruvbrytning har varit obefintliga. Alla uppgifter har vi fått leta fram på egen hand, berättar Mikael och tillägger:

Förorenat vatten från gruvan
– Det förorenade vatten som lämnar dagbrottet ska ner genom ån där borta, 20 meter från gården. Det är där djuren dricker vatten om somrarna. Det tar man ingen hänsyn till. Inte heller till Natura 2000-området på hjässan eller att Vättern ligger precis intill.

Mikael är bekymrad och undrar hur regeringen tänker, när näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson (S) öppet säger att han älskar gruvor.

”Det är fantastiskt att vi kan bryta malm och mineral ur våra berg, göra nya produkter av dem och exportera till andra länder. Så jag hoppas kunna öppna och ge tillstånd till flera nya gruvor”.

Höga naturvärden, ekogård och mineraler
Inte långt härifrån ligger Norra kärr med Europas största förekomst av sällsynta jordartsmetaller, gränsande till höga naturvärden och dricksvattensjön Vättern. Detta är anledningen till att Agenda förbereder en debatt i SVT söndagen 23 januari klockan 21:15.

– Oron är stor. Flera i området vet inte vad de ska tro om framtiden, familjer som inte vet om det är lönt att måla eller tapetsera om. Man måste möta dem, svara på våra frågor och ge besked, menar Mikael.

Välkomnar ministern till ett besök
Adelövs by är inte bara bedårande vacker. Här finns flera företagare som producerar livsmedel, som Mikael gör. Trakten har flera mjölkgårdar. Med livsmedelsstrategin i ryggen skulle produktionen av livsmedel kunna fördubblas.

– Thorwaldsson och näringsutskottet är välkomna. Här står två näringar mot varandra. Den gröna näringen som ger mat och lämnar produktiv mark till nästa generation. Eller en industri som vill bryta metaller ur berget för ökad konsumtion, som släpper ut giftigt processvatten. Vad lämnar de efter sig. Miljöproblem som nästa generation ska hantera, suckar Mikael.