Landsbygdsminister Jennie Nilsson kallade på torsdagen LRF, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Jordägareförbundet och Lantmännen till branschmöte om vildsvinssituationen. Mötet hölls som en följd av LRFs stämmouttalande om det akuta läget när det gäller viltskador.

Behövs tydliga nationella åtgärder

Mötet visade att allvaret i frågan är tydligt för ministern. Näringsdepartementet förbereder en del åtgärder, men kunde inte gå in på detaljer om regelverk. Ministern vill helst ha regionala och lokala lösningar på problemet, men utesluter inte nationella åtgärder.

– Det är bra att ministern lyssnar på LRF. Vi vet att det inte finns någon snabb lösning när det gäller problematiken med vildsvin. Men frivillighet och lokala lösningar fungerar inte alltid, det behövs tydliga nationella åtgärder, till exempel när det gäller överdriven utfodring, säger Palle Borgström, LRFs ordförande, efter mötet med ministern.

Alla berörda parter måste inse allvaret för jordbruket

LRF följer nu upp gårdagens möte med ett högnivåmöte på LRF om viltfrågorna i nästa vecka. Då deltar även ansvariga myndigheter tillsammans med berörda organisationer. LRF kommer att poängtera att det behövs sans och vett i viltfrågorna. Detta kräver både ändringar i regelverk och bättre samverkan, lokalt och regionalt. Vildsvinsfrågan löses inte förrän alla berörda parter inser allvaret för jordbruket.

LÄS MER: "Vildsvinen kostar mig 200 000 kronor om året"
LÄS MER:
 Regeringen lyssnar på LRF: Nu blir vildsvinsjakten effektivare
LÄS MER: Regeringen bör underlätta försäljning av vildsvinskött