– Det känns som ett steg i rätt riktning. Det öppnar för en viss direktförsäljning från jägare. Dessutom föreslås subvention av trikintester och cesiumtester. Jägare föreslås även få en premie om vildsvin lämnas till en Vilthanteringsanläggning. Det här är vi och Svenska Jägareförbundet helt överens om, säger LRFs förbundsordförande Palle Bergström.

Regeringen gav tidigare Livsmedelsverket i uppdrag att analysera olika möjligheter att förenkla avsättningen av svenskt vildsvinskött på marknaden med bibehållen livsmedelssäkerhet. Analysen har fokuserat på att kartlägga de hinder, behov och problem som aktörerna längs hela kedjan upplever, från jakten till konsumenten.

Vildsvinens skador kostar miljarder

– Vildsvinen innebär skador för lantbruket för miljardbelopp varje år. Därför har LRF i högsta grad varit delaktigt i arbetet med att ta fram effektivare metoder. Vi har fört fram vad vi anser är viktigt i den här frågan för att stimulera jakten på vildsvin. Det känns tillfredsställande att konstatera att livsmedelsverket har lyssnat på oss, säger Palle Borgström.

Livsmedelsverket föreslår bland annat att:

Jägare ska få avsätta vildsvinskött från 5 vuxna eller 7 årsungar per kalenderår direkt till konsument inom det egna länet eller intilliggande län.
En ny typ av vilthanteringsanläggning ska införas, så kallade 852-anläggningar.
Jägare ska få leverera 125 vuxna eller 175 årsungar av vildsvin med pälsen på per kalenderår direkt till en 852 vilthanteringsanläggning (VHA).
En vildsvinspremie på 500 kronor per vildsvin till jägare som lämnar in till VHA som bekostas av staten införs.
Cesiumprover på vildsvin inom definierat nedfallsområde ska bekostas av staten.
Allt vildsvinskött ska vara trikintestat. Trikinprover ska bekostas av staten.

Enligt förslaget ska jägare som vill avsätta vildsvinskött direkt till konsument genomgå en kortare kurs på cirka fyra timmar, som omfattar tillvaratagande av vildsvin och övningsskytte för maximalt nyttjande av fält vilt och bättre köttkvalitet. Jägare som lämnar in vildsvin med pälsen på till vilthanteringsanläggningar undantas från kravet på utbildning.

App ska underlätta hanteringen

Förslaget innehåller också en rad åtgärder för att förenkla inlämning till vilthanteringsanläggningar. Bland annat föreslås mobila och fasta uppsamlingscentraler och en digital applikation för mobiler där jägaren kan se hur och var ett fällt vilt kan lämnas in. I samma applikation kan VHA-ägaren meddela var och när inlämning direkt till VHA eller en befintlig uppsamlingscentral kan ske.

LÄS MER: Här är Livsmedelsverkets hela förslag

LÄS MER: LRF och Svenska Jägarförbundet öppna brev: Gör som i Tyskland