Ord

Fråga 1: 
Vad är en harv?
1. Dräng
2. Maskin som luckrar upp jorden
3. Såmaskin

Fråga 2:
Vad är ensilage?

1. Vit plast
2. Dressyrform inom hästsport
3. Fermenterat foder

Fråga 3:
Vad är lärkrutor?

1. Gläntor för picknick
2. Osådda rutor på åkrar för sånglärkor
3. Fönsterkarmar av lärkträ

Matematik

Fråga 4: En gurka väger i genomsnitt 400 g. En gurkplanta har 100 gurkor. Om en bonde har 43 gurkplantor hur många kilo gurka blir skörden?
1. 1 720 kg
2. 930 kg
3. 9 300

Fråga 5: Varje år exploateras 600 hektar jordbruksmark till vägar, fastigheter mm. En fotbollsplan är ungefär 0,5 hektar. Hur många fotbollsplaner är 600 hektar?
1. 300 fotbollsplaner
2. 42 000 fotbollsplaner
3. 1 200 fotbollsplaner

Samhällskunskap

Fråga 6: Hur stor andel av maten vi äter är importerad?
1. 25 %
2. 50 %
3. 70 %

Fråga 7: Hur stor andel av EUs totala utgifter går till jordbruk?
1. 15 %
2. 38 %
3. 0,9 %

Fråga 8: Hur mycket skog har vi idag jämfört med för 100 år sedan?
1. Hälften så mycket
2. Dubbelt så mycket
3. Lika mycket

Rätt svar: 2-3-2-1-3-2-3-2.