LYSSNA PÅ P1 MORGON: LRFs vice ordförande Åsa Odell om att bli utsatt av djuraktivister. CVE: Fler kommuner beskriver ökad djuraktivism

LÄS MER I GP: Palle Borgström: Man borde se över var de här organisationerna får sina pengar ifrån

LRF har under många år arbetat med kontakter inom polis, media, politik och myndigheter på både central, regional och i många fall även lokal nivå. Även om det i dagsläget känns som det finns mycket kvar att göra har vi fått både polis och stora delar av det politiska Sverige med på LRFs krav, som verkligen inte är orimliga. LRF deltar även i ett forskningsprojekt som tittar på hela skalan från konsumenters kritik mot lantbruket, via myndighetskontroller till hot och hat från dn våldsbejakande djurrättsrörelsen. LRF kommer självklart att fortsätta driva frågan om den problematik som deras agerande förorsakar hela den svenska djurhållningen.

CVE håller med LRF

- När jag i början av juni träffade Center mot våldsbejakande extremism, CVE, som tillhör BRÅ, berättade jag om vikten av att kunna föra statistik över aktivisternas brott. CVE höll med om att statistik och kategorisering är nödvändig för att kunna följa upp och agera på rätt sätt säger Palle Borgström.

En klassificering skulle göra att polisen och även SÄPO skulle få större anledning att följa och agera på de olika aktiviteter som de våldsbejakande djuraktivisterna utför.

Här är de frågor som LRF har fört fram till justitieminister Morgan Johansson i frågan

LRFs krav och förslag är

Gårdsplanen måste kunna fredas från manifestationer. Lantbruk består oftast en kombination av verksamhet och privat boende. (gårdsplanen bör räknas som hemfridszon)
Skärpta straff för intrång i stallar. Nuvarande situation när aktivister oftasthelt utan konsekvenser, där de numera öppet skryter om sina intrång, tränger in i stallar orsakar mycket oro, rädsla och problem för landets djurhållare:
Skapa en nationell polisiär samordning av djurrättsbrottsligheten då samma kriminella grupper rör sig över hela landet. (Utöka det projekt som polisen i Västra Götaland sedan några år drivit)
Skyddande av samhällsviktig verksamhet. Primärproduktion av livsmedel är av regeringen utpekat som samhällsviktig verksamhet och måste därför skyddas av lagstiftningen.
En egen brottskod borde införas för att kunna spåra och sammanställa djurrättsrelaterad kriminalitet. Idag lagförs inte dessa brott med gemensam kod, vilket innebär att polisen inte kan få en samlad bild av denna typ av ökande brottslighet.

Detta är konsekveserna av aktivisternas agerande

Stor oro hos lantbrukare och deras anställda
Smittskyddsrisk som hotar den unikt svenska smittsäkra produktion som byggts upp under lång tid
Risk att aktivister själva skadas av djur
Djuren stressas och kan bli skadade när det kommer in okä.nda personer, ofta på tider när djuren vilar.

LÄS MER: På lrf.se/hoten har vi samlat LRFs arbete kring haten och hoten mot Sveriges bönder